Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra testråne til seminråne

Det selekteres jevnlig i avlspopulasjonene, både når det gjelder purker ute i felt og blant potensielle seminråner.


Fra testråne til seminråne

Det selekteres jevnlig i avlspopulasjonene, både når det gjelder purker ute i felt og blant potensielle seminråner.

«En dag uten seleksjon er en dag uten mening», har blitt et slagord i avlssammenheng. Fra rånetesten selekteres landsvin- og durocråner til karantene og videre til semin. Sæd fra disse rånene benyttes i foredlingsbesetningene til å bringe renavlspopulasjonene videre.

 

Første nåløye: videre fra testslutt

Etter tomografering ved testslutt i rånetesten får hver råne individuelle avlsverdier. Det gjøres ukentlig seleksjon på Norsvin Delta som baseres på total avlsverdi, eksteriørbedømming, samt rånens slektskap til resten av populasjonen. Rånene som ikke kommer gjennom dette første nåløyet slaktes ut. Skrottene benyttes til analyser av kjøttkvalitetsegenskaper som pH, drypptap og intramuskulært fett (IMF) i kjøttet.

 

Andre nåløye: praktisk gjennomgang og seleksjon

Hver sjette uke gjøres det en praktisk gjennomgang av mellom 150 og 200 råner i venteavdelingen på Norsvin Delta. Eksteriøregenskaper er hovedfokus, med også faktorer som sykdom og utvikling i test vektlegges. Norsvins Anne Mette Nøkleholm, Øystein Rognstad, Oluf Maurud og Magnus Haandlykken står for den rutinemessige gjennomgangen. I tillegg utvides gjennomgangen en til to ganger i året, da er også Helge Prestrud (fjøsmester ved seminstasjonen), Darwin Tilstra (Norsvin USA), Lars Terje Bogevik (avlskonsulent) og Arve Sunde (foredlingsbesetning, Hvam videregående skole) med når rånene i venteavdelingen gjennomgås. Dette er viktig for å få med inntrykkene fra utenlandske kunder og fra felt her i Norge. Vurderingene fra den praktiske gjennomgangen tas med når antallet aktuelle råner skal reduseres fra over 150 aktuelle kandidater til cirka 75 dyr totalt. Til dette arbeidet benyttes et dataprogram for innavlsstyring, Gencont. Gencont gir forslag på råner som får med framgangen i populasjonen samtidig som det tas hensyn til bredde, slik at variasjon blant familier vektlegges. Ved en innfasing av duroc som far til NOROC vil disse durocrånene håndplukkes basert på kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk.

 

Tredje nåløye: blodprøver, farskapstest og finseleksjon

Rånene som passerer andre nåløye, tas det blodprøver av for en rekke sykdomsanalyser. På dette tidspunktet må rånen også bestå en DNA-basert farskapstest, der det kontrolleres at riktig farskap er registrert i Norsvins databaser. En finseleksjon bestemmer hvilke dyr som skal overføres Norsvins karantene på Hammerstad. Hver sjette uke transporteres 16-17 landsvinråner og 10-11 durocråner fra Norsvin Delta til karantenen. På Hammerstad står rånene i tre uker før de som fungerer i produksjon overføres til seminstasjonen.

 

En gyllen mulighet som eksportkandidat

Råner som ikke selekteres til Norsvins seminstasjon på Hamar, har en gyllen mulighet til å bli valgt som eksportkandidater. Ukentlig vurderes det hvilke ferdigtestede råner som kan være aktuelle for utenlandske seminstasjoner. Svenske Avelspoolen og Quality Genetics, samt finske Finnpig mottar jevnlig råner fra Norsvin Delta. Via karantene mottar Avelspoolen durocråner hver sjette uke. Siste transport til seminstasjonen Hudaryd var 23 durocråner 31. august.

 

Ordforklaringer

Avlsverdi: Avlsverdien er et forsøk på å tallfeste hvor gode arveanlegg et dyr har. Avlsverdien beregnes ut i fra dyrets egne prestasjoner og prestasjonene til alle kjente slektninger.