Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra Sveaverken til Skiold


Fra Sveaverken til Skiold

 

I Sverige har det vinter skjedd en forandring når det gjelder I-mek til gris. Der har Sveaverken AB vært markedsleder etter oppkjøpet av Simia. Men nå har seks selgere med spesialkompetanse på gris tatt sin hatt og gått. De satser i stedet som egen avdeling for danske Skiold i Sverige. Navn på det nye firma er Skiold-Datamix, Sverige. Datamix er med i navnet da kun denne delen av Skiold er kjent i Sverige.

– Det var for store kulturforskjeller mellom oss og Sveaverken og ulikt syn på hvordan vi skulle jobbe, forklarer Ulf Nystrøm om bruddet. Nystrøm er leder i det nye selskapet. Skiold-Datamix satser først og fremst i Sverige, men har også et bein inne i både Finland og Norge.

– Vi vil fortsette å serve det norske markedet, i all fall i Østfold der vi har en bra kundemasse, forklarer Nystrøm. På betonginnredning og varmegjenvinning fra gjødsel er det heller ingen konflikt i en slik satsing. Når det gjelder fôringsanlegg og ventilasjon er det AK-maskiner som representerer Skiold i Norge.

– Vi holder en lav profil, men vil serve kunder i Norge som har fôringsanlegg kjøpt gjennom våre selgere, forklarer Nystrøm.

Sveaverken som også er stor underleverandør til DeLaval vil fortsette med gris i sitt sortiment. Men med få selgere i Sverige kan satsingen bli mindre. Felleskjøpet fortsetter imidlertid sitt samarbeid med Sveaverken.