Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra spedgrisdiaré til svinedysenteri

Veterinær Nils Terkelsen i Gilde Vest tok for seg seks ulike diaréproblemer hos gris.


Fra spedgrisdiaré til svinedysenteri

Veterinær Nils Terkelsen i Gilde Vest tok for seg seks ulike diaréproblemer hos gris.

 

Spedgrisdiaré er generelt et lite problem i dag, fordi de aller fleste vaksinerer mot dette. Ettersom purka vaksineres må smågrisen beskyttes gjennom råmelka. Å sikre smågrisen god tilgang til råmelk er derfor viktig.

Diaré på eldre diende smågris opptrer på et tidspunkt da spedgrisens immunitet fra råmelk er redusert, samtidig som spedgrisens egen immunitet ikke er tilstrekkelig utviklet. Noe løs avføring i denne perioden er ikke uvanlig, og trenger ikke bety særlig problemer. God bingehygiene er viktig.

Avvenningsdiaré har vi vært innom, og er trolig den mest vanlige diaréen hos norsk gris. Mange sliter med dette problemet fra tid til annen. Diaréen forårsakes hovedsakelig av bakterier som finnes i grisens miljø. På grunn av negative miljøforhold rundt avvenning kan disse medvirke til sykdommen. For besetninger som driver 5,5 ukers puljedrift kan det være en stor utfordring å få tømt avdelingene mellom hvert innsett. En kan lett havne i en ond sirkel der smittepresset fra de siste og dårligste grisene i forrige pulje kan bidra negativt på tilveksten til den neste.

– En bufferavdeling er nødvendig i et slikt system og er en flaskehals hos mange, mener Terkelsen. Tilstrekkelig varme og vann er andre forhold han trekker fram i tillegg til fôr og fôringsstrategi.

Tarmadenomatose er en mer sporadisk forekommende sykdom. Symptomer er rask avmagring og ofte tyktflytende mørk diaré hos enkelte eller flere av grisene i en binge. Miljøet er også her viktig for å forebygge. Tett grisebelegg, lite bruk av strø og dårlig tilgang på vann kan være årsaker.

Spirokjetal diaré opptrer vanligvis i slaktegrisperioden. Den er en mild diaré forårsaket av en bakterie. Miljøtiltak som bedre bingehygiene og rent og tørt liggeareal har effekt.

Svinedysteri er langt mer alvorlig, og en svært tapsbringende sykdom. Denne opptrer også først og fremst hos slaktegris. Symptomet er ofte blodblandet diaré. Miljøtiltak vil ha effekt. Hvis du får svinedysenteri, er den beste løsningen å sanere og deretter kjøpe inn nye avlsdyr som er fri for smitten. Svinedysenteri smitter for øvrig lett via avføring. Dette er en av de viktigste grunnene til at vi skal bytte fottøy mellom uren og ren sone i grisehus. På lenger sikt er det et mål å utrydde denne sykdommen fra norsk svineproduksjon.