Publisert: 20.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra satellitt til kombinertbesetning

Da navet i purkeringen forsvant tenkte Dag Søby i Skiptvet; hva nå? Drøyt halvannet år seinere står et nytt gjeldpurkefjøs klart på gården Ski.


Fra satellitt til kombinertbesetning

Da navet i purkeringen forsvant tenkte Dag Søby i Skiptvet; hva nå? Drøyt halvannet år seinere står et nytt gjeldpurkefjøs klart på gården Ski.

De siste purkene fra purkeringen griset i desember 2013. Deretter gikk et år med tenking, planlegging og kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt gris. Så i april i vår kom gravemaskinen. I september flyttet purkene inn i nytt purkefjøs hos Dag Søby (52) i Skiptvet .

– Det har vært en travel sommer. Vi har klart å holde tidsplanen, og bygging har gått som forventet, sier Søby. Norsvinlederen fra Østfold drev satellittbesetning i purkering og fikk 30 griseklare purker hver åttende uke. Nå har de valgt å drive smågris/kombinert besetning, slik de også gjorde før de gikk inn som satellittbesetningseiere. 

Framover planlegger Søby å ha sju ukers puljedrift med 30 i pulja. Mer aktuelt akkurat nå er å ha noe færre purker, og å fôre fram hver andre pulje til slakt.

– Så lenge det er vanskelig å få avsatt smågris velger vi kombinertløsningen, sier Søby. De har eget slaktegrishus og mulighet til en slik løsning. Også som satellitt fôret de fram hver andre pulje fil slakt.

 

Insemineringsbås og tautrekk

Løsningen hos Søby ble et bygg på 31×17 meter hvor grisen går i et stort rom. Her er det tørrfôring, ventilasjon med takluker, og binger med breie ete/hvile båser. Fjøset har også en lignende ny type insemineringsbås. Denne er lenger, og er en veldig åpen og enkel boks å bruke ved inseminering. Foran båsene er det porter i gangen slik at rånen kan stenges inn i seksjoner. Bak båsene er det betongspalter. Det er pass til fra 10 til 14 purker i gjeldpurkebingene. Ungpurkene går i binger uten noe form for eteskiller og med plass til cirka fem i bingen. I fjøset er det ikke valgt vakuum som utgjødsling, men tautrekk. Gjødsla ender i en pumpekum med automatisk overpumping til gjødselkummen.

4,1 millioner

 Det er relativt få som bygger grisehus nå, men noe bygging skjer. Dette til tross for høye byggekostnader og ofte mangel på finansiering. Grisehuset til Søby var budsjettert til 4,1 millioner pluss egeninnsats. Egeninnsatsen hos Søby er massetransport, pluss montering av all innredning. Søby har dessuten vært egen byggherre og ikke satset på nøkkelferdige løsninger. Det er lokale firmaer som har stått for både graving, betongelementer, tak og snekkerarbeider samt det elektriske. Innredning, ventilasjon og gjødselløsninger kommer fra Felleskjøpet.

– Jeg tror budsjettet holder. Foreløpig har vi fått regninger på cirka 3,9 millioner, men noen mangler, sier Søby. Han har da spart noe på grunnarbeider blant annet fordi de fikk et godt tilbud på pukk og steinmasse. Elektrikerarbeidet har derimot blitt noe dyrere enn budsjettert. Egeninnsatsen har vært omtrent et halvt årsverk der en god del av timene er på traktor, sier Søby.

– I sum kan vi regne cirka 300000 kroner, tror Søby. Totalpris på grisehuset med ny stor gjødselkum blir da cirka 4,4 millioner kroner, eller 7800 kr. per m2. Det vil si netto blir det en kvart million rimeligere. Det er stopp for tilskudd til gris fra Innovasjon Norge, men vi fikk fordi vi drev satellittbesetning og navet forsvant, forteller Søby.

 

Bygde på ny tomt

En utfordring hos Søby og sikkert hos mange andre, er hvor en skal plassere eller bygge et nytt hus.

– Å bygge på de eksisterende grisehusene hadde ikke blitt noen god løsning. Vi valgte derfor å bygge nytt hus på egen tomt ca 100 meter fra gårdssentrum og de andre grisehusene. Det ble en god løsning også arealøkonomisk. Grisehuset har vei rundt det hele, og beslagla cirka 1,5 dekar dyrka areal, men med masseforflytting har Søby fått igjen ca 1 dekar nytt areal. Netto tap blir dermed kun et halvt dekar. Og nytt grisehus er plassert slik at videre utbygging eventuelt kan være mulig seinere. – En viktig grunn til at det ble bygging hos oss er at neste generasjon er positive til satsing, forklarer Søby. Og det er lagt til rette for at de eventuelt kan bygge ut en gang i framtida. Sønnen Petter har i dag full stilling i Felleskjøpet som kraftfôrkonsulent, men er sammen med kona Janne fast avløser i grisehuset på Ski.