Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra satellitt til egne purker

I Akershus går nå to produsenter over fra å ha satellittbesetninger til å ha egne purker. Håvard Ringnes i Ullensaker satser over fem millioner i eget purkefjøs.


Fra satellitt til egne purker

I Akershus går nå to produsenter over fra å ha satellittbesetninger til å ha egne purker. Håvard Ringnes i Ullensaker satser over fem millioner i eget purkefjøs.

Det er midt i september på gården Fladby i Ullensaker Akershus. Kornet er akkurat i hus, og i dag kommer et billass med SPF-purker fra Trøndelag. Alt har gått etter planen hos Kjersti Sørby og Håvard Ringnes. Bygging startet rett over påske og var klar forrige uke. I vår var også kontraktstida som driver av satellittbesetning over.  Insemineringskurs er tatt på Norsvin, og nå er purkene på vei.

Nøkkelferdig – fem kontrakter

Ringnes valgte nøkkelferdig grisehus fra Gråkjær. Det gjorde han også i 2005 da 100 FT25 binger fordelt på to avdelinger ble bygd. Husene er bygd i samme stil og sammenføyd med en gang og utlastingsrom. Selv om alt her er nøkkelferdig har de skrevet fem sett kontrakter, en om utgraving av tomt med lokal entrepenør, en med Gråkjær som har gjort alt fra støping, grisehus, ventilasjon og rørleggerarbeider, en kontrakt med Fjøssystemer om innredning og fôringsanlegg, en med Linkfog om epoxybehandling av gulv. Den siste kontrakten er med lokal elektriker. I sum kom 730 m2 grisehus på 5,5 millioner. Da ble tomta litt dyrere enn budsjettert på grunn av den dype telen i år. Til sammenligning kom 970 m2 grisehus i 2005 med 100 FT25 binger og gjødselkum på 5,3 millioner.

Tørrfôring og insemineringsbås

Løsningene hos Ringnes er tørrfôring, ventilasjon med pustende himling og takluker. Det er binger med plass til ca sju purker i hver, korte eteskiller til ungpurkene og fangbås til de gamle. Inseminering skjer i insemineringsbås. Bingene er av glassfiber, det er også de gamle fra 2005 som er like bra enda. Utgjødsling skjer ved vakuum, og her er fall rett ned til gjødselkummen.

– Den kan nå bli for liten hvis spredning av gjødsel om høsten ikke blir lov, sier Ringnes. Men han har fått leie en ubrukt kum på 500 m3 i nabolaget. 

Satser på 12 avvente

Opplegget i Ullensaker er sju ukers puljedrift med 50 i pulja. Det satses på SPF ved å lukke besetningen, og sik-sak kryssing.  Det er en egen oppdrettsavdeling i nyfjøset til dette. Som satellittdriver har Ringnes hatt gode resultater eller ca 11,8 avvente i snitt. De håper på like mange nå. For å få til SPF satsingen har det gamle grisehuset blitt vasket ned og desinfisert. Det har også stått tomt i fem uker. Men fra i dag blir det igjen gris på Fladby.