Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra medlemmer til eiere

 


Fra medlemmer til eiere

 

Norsvin er en medlemsorganisasjon. Den har egentlig aldri hatt ordentlige eiere. Men det skal det bli en slutt på, mener årsmøtet.

 

En grundig strategiprosess har pågått i lengre tid i organisasjonen. Ønsket er å modernisere Norsvin, og å sette den i stand til å fungere bedre rent forretningsmessig. Den internasjonale aktiviteten vokser, og dette må reflekteres bedre i Norsvinstyrets arbeid enn i dag, mener organisasjonen. I årsmøtedebatten kom det fram et flere var litt overrasket over at organisasjonen nå må ta skritt for å bli noe som de egentlig trodde den var.

 

–Det er litt pussig å omdanne organisasjonen til noe vi trodde den var. Men det er jo klart at vi vil være eiere, ikke bare medlemmer. En overgang til samvirkeselskapet SA er derfor uproblematisk, mente for eksempel Arne Krog, Østfold.

 

Norsvins nye styremedlem, Vidar Julien, Hedmark, sa det slik; – Strategiarbeidet har vært bra, men det må rulleres og leve i organisasjonen. Det må ikke bli for mange verdier å prioritere, og verdiene våre må være konkrete. Jeg synes også at et mål om tre prosent i årlig driftsresultat er altfor lite. Det er kanskje greit når vi snakker om dagligvarehandel, men ikke i forskningskrevende high-tech-bedrifter som Norsvin. Jeg synes driftsresultatmålet virker beskjedent, sa Julien.

 

I dag består styret i Norsvins datterselskap Norsvin International AS av fire representanter fra Norsvin (som også har styrelederen i Rolf Ole Tomter), to fra Nortura og to fra Felleskjøpet Agri. For å kunne integrere Norsvins styre bedre i hele Norsvins salgs- og markedsarbeid kan det være aktuelt å trekke hele Norsvinstyret inn i datterselskapet Norsvin International. Men dette er en sak som ikke har vært igjennom formelle diskusjoner og vedtak i nødvendige fora ennå.