Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra idé til grisehus

– Bruk god tid på prosessen om du skal satse eller ikke. Å legge vekk prosjektet kan være like riktig som å gå i gang, råder Peder Skåre og Kjetil Olsen i Gilde Vest.


Fra idé til grisehus

– Bruk god tid på prosessen om du skal satse eller ikke. Å legge vekk prosjektet kan være like riktig som å gå i gang, råder Peder Skåre og Kjetil Olsen i Gilde Vest.

 

Rogaland er landsdelen der det er bygd flest nye grisehus i 2003/2004. Selv om mange har bygd er det også noen som har angret seg. I et tilfelle la bonden planene på is dagen før gravemaskin skulle komme. Kjetil Olsen og Peder Skåre, rådgivere i Gilde Vest, har vært involvert i veldig mange av løsningene som er bygd. De har også vært med i prosessen rundt flere av de som ikke er bygd.

Det er flere forhold vi må vurdere for å finne ut om vi skal bygge eller ikke. To av de viktigste er byggekostnader og effektivitet.

– Nybygg med dagens kjøtt/smågrispriser krever 25 avvente for å være lønnsomme, sier Skåre. Samtidig er lave byggekostnader viktig. I Rogaland bygges det like rimelig som i Sverige. Det er også nødvendig for å få lønnsomhet i produksjonen. Skåre og Olsen mener vi må sikte mot en byggekostnad på 3550 kr/m2 før vi setter i gang. Det er mulig i Rogaland ved litt større bygg. Fordeles dette på husets deler blir det 1250 kr på sokkel, yttervegger og tak; 1200 kr på innredning, ventilasjon og fôringsanlegg og 1100 kr på gulv/gjødselrenner og gjødselanlegg. Bruk disse tallene og se hva du selv kan klare. Det er stor forskjell på kostnader rundt omkring i landet og veldig mange bygger dyrere enn dette. Et dyrt grisehus kan fort bety et sekssifret beløp mindre på bunnlinja hvert år framover enn om du greier å bygge rimelig.

 

HVA VI GLEMMER?

Olsen og Skåre anbefaler ikke å hente inn tilbud fra ulike leverandører før en har klart for seg hvilken løsning en skal satse på. De anbefaler også at en utarbeider en nøytral tegning/skisse av grisehuset. Når tilbuda så strømmer inn er viktig å bruke god tid på gjennomgang og å sjekke at alt er med. Det er en klar fordel å få tilbud fra flere leverandører.

– Leverandørene må presentere detaljerte tilbud av alt utstyr og utarbeide alle tegninger som er nødvendig, forklarer Olsen. Ved inngåelse av kontrakt må en også få med leveringstidspunkt og at eventuell kompensasjon ved forsinkelser er tatt med. – Samtidig må vi huske igangkjøring, opplæring og funksjonsgaranti. Det gjelder for eksempel fôringsanlegg og ventilasjon, sier Olsen.

 

FRA EGENINNSATS TIL NØKKELFERDIG

Normalt har bonden gjort svært mye arbeid med nybygging som egeninnsats. På mindre og mellomstore bygg er dette fortsatt aktuelt. – Etter hvert som grisehus blir større og teknikken mer avansert skal vi nøye vurdere hvor mye tid vi kan og skal bruke på selve byggearbeidet, råder Olsen. Bruker du altfor mye krefter i byggeperioden, kan det for eksempel ta lang tid før resultatene i grisehuset blir gode. Ofte kan administrasjon av bygginga og rydding på byggeplass være krevende nok å ta ansvar for.

– Nøkkelferdige hus til fast avtalt pris koster som regel noe mer enn om en selv administrerer alle innkjøp. Men erfaringer fra praksis viser at sluttpris på grisehuset ofte blir omtrent det samme i begge tilfeller, sier Olsen. Da har nøkkelferdige hus fordelen av funksjonsgaranti på alle deler av huset.

 

TENK OPPSTART, TA OPP NOK LÅN

Samtidig med planlegging/bygging må en tenke på selve oppstarten. Livdyrinnkjøp er en viktig del av dette. Oppstart av store besetninger krever god tilgang på livdyr hvilket kan være krevende. Det bør også tas høyde for at gjeldpurkeavdelingen må være først klar til bruk. Olsen og Skåre tror at leie av bygg til egen oppfôring av livdyr kan bli vanlig.

– Husk at livdyr og fôrkostnader kan koste deg en million kroner før du har inntekter fra produksjonen. Dette er viktig å ta høyde for i finansieringen. Dels på grunn av dette skjer ofte at en søker om for lite lån, sier Skåre.