Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra forening til SA

 


Fra forening til SA

 

Norsvins årsmøte fattet følgende vedtak: Årsmøtet ber styret arbeide videre med overgang fra forening til SA med mål om at dette skal avgjøres på neste årsmøte. Det anbefales at det nedsettes en vedtektskomite som skal ha utkast til endrede vedtekter klare til høstens regionmøter.

 

Norsvins styre har på dette grunnlag satt ned denne komiteen; Vidar Julien (leder), Kari Anne Berget, Eugen Tømte og Asbjørn Schjerve (sekr.)

 

Komiteen skal med utgangspunkt  dagens vedtekter for Norsvin, og tilhørende normalvedtekter for fylkes- og lokallag, foreslå vedtektene som skal gjelde dersom Norsvin skal omdannes til SA. Vedtektene skal også omfatte størrelsen på andelskapitalen og evt. prinsipper for medlemskontingent. Arbeidet skal være ferdig til 1. oktober 2009.