Publisert: 09.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forventer mer av økologisk jordbruk

 


Forventer mer av økologisk jordbruk

 

Forbrukere i England har urealistiske forestillinger om økologi, forestillinger som går langt utover de krav som stilles til økologisk jordbruk, viser en undersøkelse som er gjort av Mat- og landbruksutviklingsdepartementet i England. Det er stor avstand mellom fastsatte krav til øko-produsentene og hva folk forventer. 93 prosent tror at økologiske grønnsaker skal være sprøytefrie, mens melk og kjøtt skal produseres etter spesielle dyrevelferdsstandarder. Økologisk produksjon er fremdeles liten i England, selv om den har økt de siste årene.