Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forum Gris Trøndelag er etablert

– Vi har ikke som mål å provosere eller konkurrere. Vi ønsker å spille hverandre bedre som svineprodusenter. Trønderprodusentene ønsker å bli flinkere, sier Kristin Kjølen.


Forum Gris Trøndelag er etablert

– Vi har ikke som mål å provosere eller konkurrere. Vi ønsker å spille hverandre bedre som svineprodusenter. Trønderprodusentene ønsker å bli flinkere, sier Kristin Kjølen.

 

Hun er svineprodusent på Sør Kjølen i Ekne, Levanger. Nå er hun også satt til å fungere som leder i Forum Gris Trøndelag, som ble startet i begynnelsen av september. En beskjeden liten annonse i Landbrukstidende i starten av september fikk et 20-talls svineprodusenter i Trøndelagsområdet til å samles for å sørge for at også trønderne får i gang et rådgivingstilbud uavhengig av slakterieller fôrleverandørtilknytning. Med seg i styret har hun Aage Brattsvedal, Frosta, Roald Hestegrei, Verdal og Per Bjarne Ulvin, Inderøy.

 

NORD-TRØNDELAG

Og nå er det altså en realitet. Dermed er Forum Gris etablert med egne, selvstendige ringer både på Jæren, i Innlandet og i Trøndelag.

– Hva slags produsenter er det hovedsaklig som har meldt sin interesse?

– Det er vel særlig svineprodusenter i Levanger, Verdal, Frosta og på Inderøy. Det er en jevn blanding av smågris- og kombinertprodusenter, og medlemmene leverer både til private og samvirkeorganiserte slakterier.

– Hvorfor starter dere et nytt Forum Gris ?

– Hovedgrunnen er kort og godt at vi ønsker å bli enda flinkere svineprodusenter. Ved å samle aktive svineprodusenter på denne måten håper vi å kunne spille hverandre bedre. De fleste av oss er produsenter som har holdt på en stund, og vi ser det som fordelaktig å kunne ha et bredere spekter av rådgivere å spille på. Norsvin Trøndelag har som kjent satt seg som mål at trønderne skal bli best på gris i 2010, og dette kan være ett av flere bidrag på veien til å nå dette målet. Jeg ser på Forum Gris Trøndelag som et supplement til rådgivningen både fra Norsvin, slakteriene, fôrleverandørene, innredningsfirmaene osv. Vi skal ikke konkurrere med den rådgivningen som allerede eksisterer. Vi ønsker å ta et skritt videre, sier Kristin Kjølen.

 

FORSIKTIG UT

– Er 20 medlemmer et passelig antall?

– Jeg synes i hvert fall at det er passe som en start. Vi har bevisst ikke gått bredt ut. Hadde vi fått 60 medlemmer fra første dag så hadde vi antakelig hatt et problem. Vi opererer i et stort distrikt, og det kan være sunt å vokse langsomt. Men vi er naturligvis glad for om nye og flere svineprodusenter viser sin interesse.

– Og hva skjer for medlemmene rent konkret?

– Det første som skjer er at Erik Jenssen fra Svinerådgivning Vest Danmark kommer til oss den 14. november. Han skal da ut på en turné for Forum Gris Innlandet, Trøndelag, og deretter til Jæren. Jeg kjenner ikke Erik Jenssen fra før, men har skjønt at han er opptatt av mange sider ved produksjonen. Spesialområdene hans er nybygg, ominnredning, fôring, drift og økonomi. Han blir her ei uke, og skal på rådgivningsbesøk i cirka 10 besetninger i vårt område. I tillegg vil han delta som foredragsholder og samtalepartner på en temakveld for alle FGTs medlemmer. Han har vært mye her til lands, og satt seg godt inn i de lover og forskrifter som gjelder for norsk svinehold.

– Spesielle problemstillinger som du ønsker å ta opp med ham?

– En tre-fire produsenter av oss, meg sjøl inkludert, har startet eller starter nå opp med bruk av eget korn til kraftfôr. Det er bedre kunnskap om dette i Danmark enn her hjemme, og dette kan være ett område som det er aktuelt å diskutere. Men det er totaliteten, helhetsbildet i svineproduksjonen på den enkelte gard som antakelig interesserer de fleste mest, sier Kristin Kjølen.