Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

-Fortsatt tilskudd og fokus husdyrgjødsel

I Rogaland og Hedmark har de hatt særlig fokus på husdyrgjødsel og å sikre god utnyttelse av den de siste årene. Det har gitt forandringer.


-Fortsatt tilskudd og fokus husdyrgjødsel

I Rogaland og Hedmark har de hatt særlig fokus på husdyrgjødsel og å sikre god utnyttelse av den de siste årene. Det har gitt forandringer.

 Enkelte fylker og kommuner i landet har de siste årene hatt prosjekter og fått ekstra statlige tilskudd for å utnytte husdyrgjødsla bedre og mer miljøvennlig. Dette er prosjekter som går på blant annet  spredemetode eller nedmoldingstid.  Nå er prøveordningen over men i Rogaland har de argumentert så godt at tilskudd fortsatt finnes. Og i Hedmark prioriteres regionale virkemidler for å videreføre dette.

-Husdyrgjødsel er virkelig satt på dagorden i Rogaland. Bonden bruker husdyrgjødsel på en mer miljømessig og også økonomisk måte i dag, sier rådgiver Ragnvald Gramstad i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland.

– Høyere pris på kunstgjødsel kombinert med tilskuddsordninger har helt klart forandret bruken av husdyrgjødsel i Hedmark, sier Harald Solberg, leder av Hedmark Landbruksrådgivning.

To prosjekt i Rogaland

I Rogaland er det nå to prosjekter som utløser tilskudd. Det ene er ulike sårbare områder nær elver og vassdrag på til sammen 22 000 dekar. Her får de tilskudd, men forpikter seg da til å spre en begrenset mengde husdyrgjødsel eller maksium tre kilo fosfor per dekar og år. Den andre ordningen går på mer miljømessig spredning. Det gis tilskudd til de som bruker slepeslanger eller stripespreder bak gjødselvogner. Størrelsen på begge disse tilskuddene er ca kr. 60 per dekar. 

– Generelt er bonden blitt mye mer bevisst på hva et tonn husdyrgjødsel inneholder i form av næringstoffer. Og de sprer ikke lenger mer husdyrgjødsel enn det jord og avlinger trenger, sier Gramstad. Han tror dessuten at en tredjedel av arealet nå blir spredd med slepeslanger. Det gir igjen en fordel med mindre jordpakking.

Rask nedmolding i Hedmark

Også i Hedmark har bruk av slepeslanger økt, men bruk av slikt utstyr passer ofte dårlig på leiearealer.

– Men størrelsen på gjødselvogna bonden kjøper øker ikke lenger. Få kjøper ei vogn større enn 10-12 kubikkmeter, sier Solberg. Ellers har tilskuddet til rask nedmolding (to timer) på kornjord vært en suksess og blir videreført. Det blir dessuten gitt tilskudd til bruk av slepeslanger. Samtidig er det en forutsetning for tilskudd at minst mulig eller maks en fjerdedel av gjødsla blir høstspredd.  Høstspredning av husdyrgjødsel har gått klart ned I Hedmark. Men hos enkelte som har satset stort på husdyr har slik spredning økt i følge fylkesmannens landbruksavdeling. Ellers er det en klar trend at bonden bruker mindre fullgjødsel og mer ren nitrogengjødsel eventuelt nitrogengjødsel med svovel.

– Det har både med økt pris på mineralgjødsel å gjøre, men også at bonden er mer bevisst på å kun tilføre den næringen som er nødvendig, sier Solberg. Hva endelig tilskuddssatser blir i Hedmark i 2014 bestemmes ikke før en ser fasiten i årets jordbruksavtale.