Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt sterk tillit til norsk kjøtt

Tilliten til norsk kjøtt har sunket litt etter e.coliskandalen i vår. Men fortsatt synes et stort flertall i befolkningen, to av tre, at norske kjøttvarer er tryggest å spise.


Fortsatt sterk tillit til norsk kjøtt

Tilliten til norsk kjøtt har sunket litt etter e.coliskandalen i vår. Men fortsatt synes et stort flertall i befolkningen, to av tre, at norske kjøttvarer er tryggest å spise.

 

Det er likevel grunn til å merke seg at det blir stadig flere som ikke synes det spiller noen rolle om jordbruksproduktene de spiser er utenlandske eller norske. 26 prosent av de spurte synes det er like trygt å spise utenlandske jordbruksprodukter som norske. Men da må vi merke oss at dette spørsmålet gjelder jordbruksprodukter generelt, og ikke kjøttprodukter spesielt.

 

10 PROSENT HAR LITEN TILLIT TIL NORSK KJØTT

Regjeringens evalueringsutvalg for e-colisaken har ennå ikke levert rapporten sin. Mange venter nok spent på konklusjonene her. Likevel vet vi en god del om hva folk flest synes å mene om det som har skjedd i kjøttmarkedet det siste året. Forbrukertilliten til norske kjøtt- og jordbruksprodukter er grundig undersøkt over mange år, blant annet av meningsmålingsselskaper som Synovate MMI. Erik Dahlen, som representerer dette selskapet, konkluderer med at tilliten til norske kjøttvarer fortsatt er høy, selv om den har sunket litt.

Sju av ti har stor tillit til norske kjøttprodukter, og to av tre har tillit til norsk kjøttbransje. Bare 15 prosent svarer at de har liten tillit til norsk kjøttbransje, og 10 prosent sier at de har liten tillit til norske kjøttprodukter. Kjøttbransjen synes med andre ord å stå sterkt fortsatt. Dette er konklusjonen fra den siste av undersøkelsene (august) som Synovate MMI utførte.

 

«BEMERKELSESVERDIG TRO PÅ MYNDIGHETENE»

I vår, da E. coli-saken kulminerte med det tragiske barnedødsfallet, ble det gjennomført forskjellige målinger av nordmenns holdninger til kjøttbransjen, kjøttproduktene og matkontrollen. Og for å ta det siste først;

– Det er bemerkelsesverdig stor tillit til offentlige myndigheter som Mattilsynet, Folkehelsa, Veterinærinstituttet og Forbrukerrådet, sa Erik Dahlen i Synovate MMI da rapporten Kjøttets tilstand 2006 ble presentert i Oslo den 29. september.

Det er for eksempel 68 prosent som sier seg helt eller delvis enig i påstanden om at «norske myndigheter kontrollerer maten slik at bare mat som er trygg å spise selges i butikken». Og 88 prosent svarer at de har stor tillit til informasjon om maten er trygg eller ikke fra Mattilsynet.

 

GILDE STYRKET SIN TILLIT

Men det er et poeng som er verdt å merke seg, ikke minst for konsernsjefen i Gilde Norsk Kjøtt; tilliten til at matindustrien snakker sant i en krisesituasjon er omtrent sju ganger høyere i etterkant av E. coli-saken enn før. Verdt å merke seg er det også at flere forbrukere mente at matindustrien/Gilde og mediene enn Mattilsynet fortalte sannheten i E. coli-sakens hete. Det kan altså tyde på at flere fikk tillit til kjøttindustriens håndtering av krisen, les Gildes, mens tilliten til Mattilsynet svekket seg noe.

Det viktige spørsmålet nå er naturligvis dette; hvor lenge vil det være høy og stabil tillit til norske kjøttprodukter og norsk kjøttbransje? Svaret blir naturligvis gjetning. Men hvis kjøttbransjen ikke opplever nye skandaler med negative medieoppslag før, under og etter jul og nyttår, så burde mye av den tapte tilliten forhåpentligvis være gjenvunnet. Men det avhenger naturligvis av at det ikke ramler ned nye kjøttskandaler som lyn fra klar himmel.