Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt mye feil

Landbrukstilsynets kontroll av kraftfôr for 1. halvår 2003 viser fortsatt at kvaliteten ikke er god nok.


Fortsatt mye feil

Landbrukstilsynets kontroll av kraftfôr for 1. halvår 2003 viser fortsatt at kvaliteten ikke er god nok.

 

Av 203 prøver var det hele 64 feil innenfor de grensene Landbrukstilsynet har satt. I dag er som kjent Landbrukstilsynet en del av Mattilsynet, uten at dette har endret grensene.

Denne feilprosenten er større enn i foregående test. Svinefôr har også klart mer feil enn storfefôr. Feilene fordeler seg imidlertid nokså jevnt på både fett, vanninnhold, protein, aske og trevler. Analysene for 2. halvår var ikke klare når dette skrives.