Publisert: 20.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt mange som slutter med gris

I løpet av årets første sju måneder sluttet 4 prosent av svineprodusentene som hadde purker. Men besetningene blir større.


Fortsatt mange som slutter med gris

I løpet av årets første sju måneder sluttet 4 prosent av svineprodusentene som hadde purker. Men besetningene blir større.

Antall brukere med avlspurker er nå nede på 1565. Purketallet ble i samme periode redusert med 1,4 prosent, ned til 56718 stykker. Gjennomsnittsbesetningen blir stadig større, og er nå på 36,2 avslpurker, noe som tilsvarer cirka 47 årspurker.

Tallene, som er hentet fra offentlig statistikk over søknad om dyretallsstøtte per 31.07.08, forteller også at Hå kommune på Jæren fortsatt er landets største grisekommune. Her bor det hele 80 svineprodusenter med purker, og disse produsentene hadde 3173 avlspurker på dette tidspunktet. På andreplass blant landets største grisekommuner kommer Ringsaker, med 59 brukere og 2722 avlspurker, tett fulgt av nord-Trøndelagskommunene Levanger (54/2380) og Verdal (55/2232). Det er verdt å merke seg at disse kommunene hver for seg har flere svineprodusenter enn ni av landets fylker.