Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Fortsatt målpris på gris

– Den norske bonden er best tjent med at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal omfattes av jordbruksavtalens målprissystem, og ikke overføres til volummodellen slik regjeringen foreslår.


– Fortsatt målpris på gris

– Den norske bonden er best tjent med at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal omfattes av jordbruksavtalens målprissystem, og ikke overføres til volummodellen slik regjeringen foreslår.

Det sa styreleder Geir Heggheim i sin tale til Norsvins årsmøte på Hamar 21. mars. Han mente at målprissystemet har fungert dynamisk og bra.  Produsentene har greid å levere forbrukernes voksende etterspørsel etter svinekjøtt. Perioder med markedsoverskudd har stort sett oppstått i etterkant av regelendringer som har ført til investeringer og utvidelser.

 Alt må selges hjemme– Slik markedssituasjonen er nå, er det avgjørende viktig at vi får beholde de eksportmulighetene som ligger inne i dagens målprissystem. De ble som kjent forhandlet vekk da WTO-avtalen ble reforhandlet i 2015, noe som betyr at eksportkvotene trappes ned og forsvinner helt innen utgangen av 2020. Det betyr at alt svinekjøtt som produseres i Norge må avsettes innen landets grenser, sa Heggheim.

Ny logikkHan pekte på at tradisjonell logikk har gått ut på at prisen justeres ned ved overskudd av svinekjøtt, og at prisene justeres opp ved underskudd.

– Men utviklingen de sener år har vært at dagligvarehandelen setter sine priser uavhengig av markedsregulators prisendringer slik at en prisnedgang ikke lenger kommer forbrukeren til gode i form av lavere butikkpriser, sa Heggheim.

Derfor trenger næringa virkemidler som gjør det mulig å treffe tiltak tidlig i verdikjeden slik at en unngår produksjon av mat som markedet ikke trenger. Styrelederen mente at det derfor blir svært viktig å sikre politisk flertall for fellesforslaget mellom Nortura og KLF når det gjelder framtidig markedsregulering.

Må holde igjen– Sterk effektivitetsframgang i svinenæringa og et normalisert kyllingsalg kan raskt gi nytt markedsoverskudd. Derfor må vi holde igjen både når det gjelder antall bedekninger og vekt på slaktegris framover, selv om siste markedsprognose for 2018 viser et noe mindre overskudd enn januarprognosen, sa han blant annet.

Svinenæringa har etter hans mening lagt bak seg tre ganske bra år, hvorav 2015 var det klart beste. Denne resititusjonen har vært nødvendig etter flere krevende år med dårlig lønnsomhet.

Tøffe ambisjoner– Norsk svinehelse er i verdenstoppen. Men ambisjonen er å redusere antibiotikaforbruket ytterligere, samt sanere bort APP lungesyke. Skal vi lykkes må Norsvins visjon være å legge om all svineproduksjon til SPF på sikt. Gevinsten vil blant annet være friskere dyr, bedre dyrevelferd, økt fôreffektivitet og bedre tilvekst, sa Heggheim.

Svinebøndene har også ambisjoner om å øke fra drøyt 70 prosent norskproduserte fôrråvarer til gris til tilnærmet 100 prosent i løpet av fem år. Dette vil styrke næringas bærekraft ytterligere, og er et uttrykk for ett av mange ambisiøse mål som svinenæringa har på vegne av vårt nasjonale og globale ansvar.