Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.03.2018

Stikkord:

Fortsatt målpris og ny mulighet for å regulere produksjonen

Norsvin har et sterkt ønske om at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal ha en målpris bestemt i Jordbruksavtalen. Alternativet vil føre til mindre muligheter for å balansere markedet, og vil samtidig gi langt større svingninger i økonomien. Parallelt med dette ønsker svinenæringa mulighet for å kunne innføre tiltak som kan begrense produksjonen når det produseres for mye svinekjøtt.

Norsvin SA har nylig levert sitt «krav» i forbindelse med de kommende Jordbruksforhandlinger. «Kravet» bærer preg av en utfordrende markedssituasjon, der den framforhandlede prisen ikke kan tas ut, og der næringa ikke gis muligheter for å sette inn tiltak for å styre hvor mye de kan produsere.

Norsvin håper også at kommende Jordbruksoppgjør evner å tenke nytt når det gjelder dyrevelferd, norsk selvforsyningsgrad og langsiktig bærekraft. Dette bør omfatte et landsomfattende langsiktig prosjekt for å videreutvikle og beskytte norsk svinehelse og – velferd, og overgang til SPF. Det bør også inneholde mulighet for finansieringshjelp (fondsavsetning) når det gjelder tiltak som skal sikre dyrehelse og dyrevelferd, utnytte gardens bioressurser og tilfredsstille kommende endringer i gjødselforskriftene.

Ut over dette understreker Norsvin nødvendigheten av at svinenæringa fortsatt skal ha relativt små enheter spredt over alle landsdeler, og at dette er en sikkerhet for trygg mat. Budsjettmidlene for å utjevne ulikheter må derfor styrkes. Norsvin kan heller ikke akseptere økte kraftfôrpriser.

Les hele Norsvins innspill til Jordbrukets Forhandlingsutvalg under.