Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt godt salg av svinekjøtt

Salget av svinekjøtt er fortsatt sterkt. Ved utgangen av uke 11 var det solgt seks prosent mer svinekjøtt (engrossalg) enn til samme tid i fjor. Salget overstiger forventningene i årets salgsprognose.


Fortsatt godt salg av svinekjøtt

Salget av svinekjøtt er fortsatt sterkt. Ved utgangen av uke 11 var det solgt seks prosent mer svinekjøtt (engrossalg) enn til samme tid i fjor. Salget overstiger forventningene i årets salgsprognose.

 

– Vi selger mye kjøtt til skjæring, og avsetningen er veldig god. Likevel vil jeg si at kjøttmarkedet for grisens del er preget av ganske god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Ved påsketider frøs vi inn noen hundre tonn med svinekjøtt, men nå er vi inne i en situasjon med underdekning igjen, sier direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked.

Vel 50 prosent av importkvoten (WTO) på gris er allerede brukt opp. Hvis underdekningen fortsetter, og hvis det blir fint vårvær og en sterk start på grillsesongen, så kan det bli aktuelt med import igjen.

– Det er imidlertid bra med lagre av svinekjøtt ute hos aktørene, så markedsdekningen er god. Alle får det kjøttet de ber om, sier Brandrud.

Fram til påske økte tilførslene av svinekjøtt med seks-sju prosent, først og fremst på grunn av høyere vekter. Antallet slaktedyr har ikke økt så mye.

 

Justert salgsprognose

I den siste marsprognosen er salgsindeksen justert opp til tre prosent for resten av året. Det utgjør et kvantum på hele 130 000 tonn.

Det ventes fortsatt om lag fem prosent større tilførsler i år enn i fjor. Det prognoseres omtrent uendret antall bedekninger i perioden som påvirker 2008, mensantall griseslakt ventes å øke med tre prosent. Dette kommer av at det ventes stabile vekter gjennom 2008, og dermed ingen utsatt slakting i motsetning til 2007. Slaktevekten ventes å ligge to kilo høyere enn i 2007, og det er forutsatt en effektivitetsøkning på 0,5 prosent.

Slår dette til vil vi oppleve en underdekning på cirka 4500 tonn svinekjøtt. Nåværende målpris er lagt inn som en forutsetning i disse prognosene.

 

Hele 9 % salgsvekst i fjor

Fjoråret startet med prognoser om stort overskudd av svinekjøtt. Men lavere tilførsler enn ventet og voldsom salgsvekst snudde dette. Produksjonsregulerende tiltak med kompensasjon for reduserte slaktevekter ble gjennomført på starten av året, og innen mai var det så godt som tomt for kjøtt. Stor etterspørsel førte til at det ble åpnet for administrativt reduserte tollsatser i mai, noe som varte ut hele året. Det samlete engrossalget av svinekjøtt økte med hele ni prosent i 2007.