Publisert: 22.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt fikseringsmulighet


Fortsatt fikseringsmulighet

Svineprodusentene var tidlig ute med å legge om til løsdrift for purker i smågris-produksjon, og betalte milliardbeløp for det. I dag er løsdrift hovedregelen, og slik bør det være, sjøl om det krever litt større areal. Mange har erfart at total løsdrift fungerer godt både for dyr og mennesker. Dette at vi ikke har dansk eller mellomeuropeisk grisehold er også en viktig begrunnelse for å holde høyere kjøttpris i Norge. Dyrevelferd koster.

Likevel må vi ha respekt for at enkelte produsenter føler behov for å fiksere urolige purker noen få dager rett etter grising. Så lenge hovedregelen er løsdrift, snakker vi ikke her om et stort overgrep mot purka. Vi må også vise omtanke for grisungenes velferd, så vel som røkterens.  Flere av fødebingene som ble bygd før 2003 vil i dag ikke fungere ordentlig om purkene slippes løs. NILF- beregninger viser at et totalforbud mot fiksering i et fjøs med 130 purker vil kreve millioninvesteringer.   

Etter vårt syn vil det være helt urimelig å forlange at de som har bygd lovlige binger i ei tid da fiksering var tillatt, og som i dag har binger som ikke vil egne seg for løsdrift, skal straffes med millioninvesteringer av et eventuelt totalforbud.