Publisert: 16.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt behov for stor kornimport

En våt og kjølig sommer gjør at behovet for kornimport er nesten like stort som importrekorden i siste sesong.


Fortsatt behov for stor kornimport

En våt og kjølig sommer gjør at behovet for kornimport er nesten like stort som importrekorden i siste sesong.

Det viser høstens første prognose fra Norske Felleskjøp. Prognosen fra markedsregulator viser også en raskere nedgang i kornarealet enn tidligere.

Siste tiår har kornarealet krympet med 29 000 dekar i året. Norske Felleskjøp regner med at arealnedgangen er så stor som 40 000 dekar siden i fjor. På grunn av den våte høsten i fjor er det nesten ikke sådd høsthvete og rug. Havrearealet er redusert, og det er i år sådd bygg på godt over halvparten av arealet.

Årets avling er forventet å bli 373 kg pr dekar. Dette er basert på prognoser fra Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. I fjor var avlinga nede i 349 kg pr dekar, og gjennomsnittet de siste ti årene er 392 kg. Uten høsthvete vil det trolig bli senere tresking i år og risiko for redusert andel matkorn.

Totalavlingen er beregnet til å bli så vidt over en million tonn. Den var til sammenligning over 1,3 mill tonn i 2004 og 2008. Produksjonen av norsk matmel er forutsatt å gå ned noe som tidligere år, og forbruket av kraftfôr er prognosert til å bli på nivå med siste sesong. Norske Felleskjøp har beregnet at det vil være behov for import av 166 300 tonn matkorn og 444 800 tonn korn til kraftfôr i sesongen 2012-2013. Totalimporten siste sesong var 686 000 tonn.