Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrtilsettingsstoffer skal godkjennes av EU

Det tar tid å få tilsettingsstoffer i fôret godkjent. Og sommeren 2010 er siste frist for å innsende dokumentasjon av de tusenvis av stoffer som skal godkjennes. Det kan holde hardt for mange.


Fôrtilsettingsstoffer skal godkjennes av EU

Det tar tid å få tilsettingsstoffer i fôret godkjent. Og sommeren 2010 er siste frist for å innsende dokumentasjon av de tusenvis av stoffer som skal godkjennes. Det kan holde hardt for mange.

 

I 2004 ble det notifisert hele 11 000 tilsettingsstoffer i EU, skriver det danske nyhetsbrevet Grovvare-nyt. Dette var første ledd i en prosess som har som mål å få samtlige tilsettingsstoffer vurdert og godkjent av EU senest i 2012. Men færre enn 100 av disse er hittil godkjent i EU. Og sommeren 2010 er siste frist for å sende inn dokumentasjon av de tusener av stoffer som skal godkjennes. Og det tar som regel to til to og et halvt år å få utarbeidet nødvendig dokumentasjon for et enkelt stoff. Og tilsettingsstoffet blir altså ulovlig, hvis dokumentasjonen ikke er registrert i EU i november 2010.

Det er European Food Safety Authority (EFSA) som skal risikovurdere de enkelte tilsettingsstoffene av hensyn til sunnhet og miljø. Deretter skal EU-kommisjonen godkjenne dem. Meningen er at godkjennelsene skal revurderes og godkjennes hvert tiende år.