Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Første SPF-besetning i Nord-Norge

Sissel og Trond Mehus investerer en halv million kroner i en sykdomsfri svinebesetning på Nesna i Helgeland.


Første SPF-besetning i Nord-Norge

Sissel og Trond Mehus investerer en halv million kroner i en sykdomsfri svinebesetning på Nesna i Helgeland.

 

– Vi har lenge ergret oss over at smågrisen vår ikke har hatt optimal helse. Når vi i tillegg nå i vår hadde to purker som fikk akutt hjertesekkbetennelse, bestemte vi oss for å slakte ned besetningen og investere i en ny sykdomsfri besetning, sier Mehus.

 

SOM EN NY TRAKTOR

Selv om en halv million kroner er mye penger så er det tross alt ikke mer enn hva en ny traktor koster. De regner også med at i løpet av fem til ti år så er denne investeringen inntjent, først og fremst på grunn av bedre tilvekst og lavere fôrforbruk. Til tross for at Sissel og Trond Mehus ikke synes at smågrisene deres har hatt optimal helse, så har de to fått svært gode resultater i grisehuset sitt. I fjor fikk de Nord-Norges beste produksjonsresultat med 28,6 avvente smågris per årspurke.

– Skal vi klare å opprettholde dette resultatet og videreutvikle vår svineproduksjon, så må vi ha en gris med optimal helse, sier Sissel og Trond som går på dette omfattende arbeidet med nedvasking og desinfisering av fjøset med krum rygg og stort pågangsmot.

 

STRENGE RUTINER

Mehus får sine første SPF-purker fra Erling Solberg på Kyrksæterøra i november. Da blir det nye rutiner med smittesikring både i grisehuset og på gården generelt. All unødig trafikk på gårdsområdet må unngås, og det blir svært strenge regler for alle besøkende i fjøset.

– Vi kan ikke ta noen sjanser i dette opplegget, sier Mehus. Derfor innfører de svært strenge rutiner for smittesikringen i alle ledd i produksjonen sin.

– Vi kommer til å selge smågris til to faste mottagere. Disse må ha de samme strenge rutinene for smittesikring som oss. De kan følgelig heller ikke kjøpe smågris fra andre produsenter enn oss, sier Mehus.

Dersom SPF-gris blandes med ordinær gris, vil SPF-grisen straks bli sjuk som følge av at den mangler antistoffer mot mange bakterier og vanlige sjukdommer.

Parallelt med at besetningen saneres, bygges det på to ekstra fødeavdelinger slik at det til sammen blir fire fødeavdelinger i tre ukers puljedrift. Med 12 purker i puljen vil dette vil gi godt og vel 200 kull i året, og smågrisen kan gå i fødebingen til den er over 30 kg.

 

BEDRE TILVEKST OG MINDRE FÔRFORBRUK

All erfaring så langt viser at SPF grisen har vesentlig bedre tilvekst, og et fôrforbruk som ligger ca. 10-20 % lavere enn ordinær gris. Erfaringer fra andre SPFbesetninger viser så langt et forbedret dekningsbidrag på mellom 25 og 50 kr per slaktegris.

Utfordringen blir å klare å holde alle uønskede bakterier og sjukdommer ute fra beseningen. Dersom man mislykkes med dette, så kan mye av opplegget være ødelagt.

 

Fakta om SPF-gris

Fri for:

– Mykoplasma – Actinobacillus (hjertesekk- og brysthinnebetennelse) – Dysenteri – Nysesjuke – Spolorm – Adenomatose

Den viktigste forskjellen mellom SPF-gris og vanlig helsegris, er at SPF-grisen er fri for actinobacillus, adenomatose, spolorm og bakterier som gir nysesjuke. Helsegrisen skal være klinisk fri for mykoplasma, dysenteri og skabb.