Robusthet og Dyrevelferd

Dyrevelferd og robusthet er viktige aspekter i svineavlen. De siste 10 årene har vi målrettet selektert for dette. Totalt har vi 27 egenskaper i avlsmålet på Landsvin og 17 av disse er egenskaper som i større eller mindre grad har sammenheng med robusthet og velferd. I avlsmålet for Landsvin selekterer vi nå for reduksjon av dødfødte, reduksjon av dødelighet

Login to view full content.