Reproduksjon

Gode reproduksjonsegenskaper er selve grunnlaget for en effektiv produksjon av svinekjøtt og et godt avlsarbeid. I en økonomisk god produksjon skal purkene produsere relativt store kull med levendefødte grisunger, tilstrekkelig med råmjølk

Login to view full content.