Reproduksjon

Gode reproduksjonsegenskaper er selve grunnlaget for en effektiv produksjon av svinekjøtt og et godt avlsarbeid. I en økonomisk god produksjon skal purkene produsere relativt store kull med levendefødte grisunger, tilstrekkelig med råmjølk og mjølk av god kvalitet. Viktige faktorer er antall kull purka har hatt fra før, sesongvariasjoner, fôropptak i dietiden, sosial rangordning, og helsemessige forhold. Rånene må bl.a. bidra

Login to view full content.