Kjøtt- og slaktekvalitet

Grisen er vår viktigste og største leverandør av kjøtt. Når vi skal jobbe med kvaliteten på maten vi spiser er det vanlig å dele opp i slaktekvalitet og kjøttkvalitet. Med slaktkvalitet mener vi kvalitet på slaktet basert på markedets behov, og med kjøttkvalitet mener vi smaksopplevelse, og kjemisk og ernæringsmessig sammensetning av kjøttet. I dag bruker vi

Login to view full content.