Genetikk og Genom

For å øke nøyaktigheten til avlsverdiene ønsker vi å ta i bruk sekvensdata av hele genomet. Store prosjekter er startet i den senere tiden, der vi skal prøve å utnytte denne enorme mengden av sekvensinformasjon. En helgenomsekvens er rett og slett alt DNAet til et individ, og hver eneste variasjon i genomet til en gris

Login to view full content.