Genetikk og Genom

For å øke nøyaktigheten til avlsverdiene ønsker vi å ta i bruk sekvensdata av hele genomet. Store prosjekter er startet i den senere tiden, der vi skal prøve å utnytte

Login to view full content.