Fôr- og fôreffektivitet

Rundt 70 % av alle variable kostnader i svineproduksjonen kan knyttes til fôr. Et viktig formål med de ulike forsknings- og utviklingsaktivitetene som gjøres i forbindelse med fôr og fôrutnytting er derfor å øke total fôreffektivitet hos purker, smågris og slaktegris.  Gjennom alle år har Norsvin avlet for at grisen skal produsere mest mulig kjøtt på minst mulig fôr, og

Login to view full content.