Fôr- og fôreffektivitet

Rundt 70 % av alle variable kostnader i svineproduksjonen kan knyttes til fôr. Et viktig formål med de ulike forsknings- og utviklingsaktivitetene som gjøres i forbindelse med fôr og fôrutnytting er derfor å

Login to view full content.