Publisert: 03.12.2020 Oppdatert: 03.12.2020

Stikkord:

Forskning og utvikling

I 1995 vedtok Norsvin å ­bygge opp sin egen forskning og utviklingsvirksomhet. Dette var et  ledd i den internasjonale eksportsatsingen.  


Olav Eik-nes, adm. direktør Norsvin

 

Formålet med forskning og utvikling er å utvikle og iverksette forbedringer innen sentrale områder i avlsarbeidet som avlstiltak, avlsmodell og avlsmål. Denne ­strategien har vist seg svært vellykket, og har hatt og har stor betydning for den verdiskapingen som Norsvin hvert år leverer til sine eiere i form av økt avls­framgang. Samtidig er vi nå i stand til å utvikle stadig nye egenskapsområder. Dette kan en lese mer om i dette ­nummeret av Svin.

Fra forskning og utviklingsstrategien ble vedtatt og fram til i dag, har Norsvin bygget opp en internasjonal anerkjent kompetanse og tatt i bruk de mest moderne teknologier innen svineavl. Teknologier og kompetanse som blant annet gjør oss i stand til å utnytte bildeteknologi fra datatomograf i arbeidet med å avle fram en mer kjøttfull gris med økt kjøttprosent, redusert frekvensen av beinlidelsen osteokondrose og redusert bogsår. Denne teknologien ble innført i Norsvins avlsprogram i 2008. I de siste årene er denne teknologien blitt utviklet i kombinasjon med kompetanse innen maskinlæring og kunstig intelligens. Denne utviklingen gir oss nå mulighet til å «dissekere» levende gris i ­stykningsdeler som kan veies og måles ved bruk av bilder fra datatomografen. Denne muligheten tas nå i bruk, noe som gir oss muligheter til å avle for vekt av stykningsdeler som skinke, skulder, side\bacon og ryggmuskel, samt kjøtt, fett og beinmengde av disse. Bak dette ligger det et omfattende arbeide, bruk av maskinlæring og analyse av hele 40 millioner bilder. 

I praksis betyr dette at vi vil bli i stand til å utvikle en enda mer kjøttfull gris og stykningsdeler som vil gi en økt verdi for både svineprodusentene og slakterindustrien. Dette eksempelet viser potensialet av muligheter som ligger i riktig bruk av teknologi i kombinasjon med unik forsknings- og utviklingskompetanse i Norsvin. Norsvin og Topigs Norsvin er nå de eneste avlsselskaper i verden som har tatt i bruk denne teknologien.  

Videre er det utviklet og tatt i bruk genomdata fra grisens DNA (genotyping) som har bidratt til nærmere 40 prosent økt avlsframgang per år. I Norsvins strategiplan «Ambisjoner for framtida» ligger det føringer på nye satsinger som vil kreve omfattende satsing på forskning og utvikling. Det som kjennetegner flere av disse ambisjonene er blant annet registrering og håndtering av store data mengder kombinert med avanserte statistiske modeller, IT-utvikling og maskinlæringskompetanse. Ett eksempel på dette er å benytte kamerateknologi til å registrere ulike atferdsegenskaper som fører til halebiting. Dette vil i neste omgang gi oss muligheter til å redusere den genetiske komponenten som bidrar til denne ­uønskede atferden. Vi har derfor store forventninger til denne teknologien, og kunnskapen den vil gi oss om tre til fire år.

For å kunne videreutvikle Norsvins sterke satsing på forskning og utvikling er vi avhengig av å lykkes internasjonalt for å sikre finansiering. Men vi er også ­avhengig av å bygge opp tverrfaglig kompetanse og tverrfaglige relasjoner med nye og flere universitets- og utviklingsmiljøer. Vi snakker da om ingeniørfag, humanmedisin og spesialiserte teknologimiljøer nasjonalt og internasjonalt,
i tillegg til de viktige samarbeidsmiljøer og relasjoner vi allerede har.