Publisert: 09.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrregistering gjør deg god

 – De som registrerer fôr blir mer opptatt og interessert i resten av produksjonen sin. Dermed får de bedre resultater, mener Oscar Brundtland, rådgiver hos Furuseth, og selv svineprodusent.


Fôrregistering gjør deg god

 – De som registrerer fôr blir mer opptatt og interessert i resten av produksjonen sin. Dermed får de bedre resultater, mener Oscar Brundtland, rådgiver hos Furuseth, og selv svineprodusent.

 Brundtland holdt foredrag om fôrregistrering under fôrseminaret på Hamar nylig. – Du oppdager for eksempel avvik tidligere, og du kan også dokumentere avvik. Det er nyttig ved reklamasjonssaker eller hvis du ikke er fornøyd med siste fôrleveranse. Uten fôrregistrering kan du egentlig ikke dokumentere særlig mye og det er vanskelig å klage, sier Brundtland. – Bruk tilvekstdelen i In-Gris web for å komme i gang eller du kan også bruke manuelle skjema, råder Brundtland. Han har også tro på at et tettere samarbeid mellom slakteri og fôrbransjen vil være fruktbart for alle parter. Selv har han god erfaring med det i enkelttilfeller. – Vi har for eksempel en nystartet slaktegrisprodusent der vi nå får i gang fôregistrerering. Her er det fint å ha med seg forfirmaet på opplegget. Dette for å ha en felles forståelse for fôring, og om vi skal satse på Svin 50, Svin 70 eller begge deler, forklarer Brundtland. Et annet tilfelle er en kombinertbesetning med en enkel form for hjemmemaling der eget malt korn blandes med kraftfôr.

– Der registrerer vi fôrforbruket, og ønsker finne fram til kraftfôrslaget som er best egnet. Også her er det fint å samarbeide med fôrfirmaet, sier Brundtland.