Publisert: 23.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fornøyde bønder

Det var to fornøyde svineprodusenter som uttalte seg om sine erfaringer med vaksinekastrering i møtet med politikerne.


Fornøyde bønder

Det var to fornøyde svineprodusenter som uttalte seg om sine erfaringer med vaksinekastrering i møtet med politikerne.

De to Verdalsprodusentene John Roger Ekren og Knut Voll (se reportasje Svin 7/14) var også invitert til næringsfraksjonen i Stortinget for å snakke om sine erfaringer med vaksinekastrering.

Ekren, som har konsesjon for en slaktegrisproduksjon på drøyt 3000 slaktegriser i året, har så langt vaksinekastrert 12-1300 hanngriser.

– Det fungerer veldig bra. De må naturligvis kjønnssorteres. Vi må ha kontroll på at de som skal ha vaksine er i egne binger. Vi sorterer også alle hanngrisene etter størrelse. De første kastratene sendes til slakteriet om lag ei uke før purkene. Og de er lette å lesse. Men det morsomste med dette er jo den fabelaktige tilveksten og det reduserte fôrbruket. Det gir ganske gode utslag på dekningsbidragskalkylen, sa John Roger Ekren.

Også Knut Voll, som driver kombinert produksjon og har vaksinekastrert i to-tre år, beskrev gode erfaringer.

– Vi har ikke hatt negative opplevelser eller prøver. Men jeg synes at en bør revurdere ansvarsforholdene når det gjelder risikoen her. Det er godkjente veterinærer som gjør jobben, og vi følger avtalene i forhold til slakteriet. Likevel er det vi bønder som sitter med hele ansvaret, tapte slakteinntekter og store bøter hvis noe går galt. Dette bør revurderes, sa Voll.

Han beskrev mange positive a-ha-opplevelser da de sluttet med kirurgisk kastrering.

– Det ble fine marsipangriser, ja rett og slett bedre å være gris, sa Voll.

Dermed pådro han seg en replikk fra Norsvinleder Geir Heggheim, som understrekte at det også er veldig mange fine marsipangriser å se i besetninger som kastrerer med bedøvelse etter dagens metode.