Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Fornøyd svineprodusent også

– I det store og hele er jeg fornøyd med hovedrammene i det nye konsesjonsregelverket. Det har tatt tid, men jeg er fornøyd med at det kom, sier Norsvins styreleder Tor Henrik Jule.


Nr. 8 – 20019

 

Det er imidlertid deler av regelverket han ikke er fornøyd med.

– Det er ikke framtidsretta nok når det gjelder mulighetene for avlsbesetningene som driver foredling. Det ble ­riktignok et bedre forholdstall enn det som først var foreslått, men jeg skulle helst hatt åpning for mer enn 75 prosent førstekull for foredlingsbesetningene. De beste foredlingsbesetningene ligger allerede på dette tallet i dag. Og med genotypingen som kommer vil de beste foredlingsbesetningene trenge 90 prosent rekruttering, sier Jule.

– Mange spør seg hvorfor foredlingsbesetningene skal få lov til å slakte ut så mange purker?

– Ja, men det de fleste glemmer er at foredlingsbesetningene er kombinerte besetninger. Derfor vil dette regulere seg sjøl. En foredlingsbesetning må minimum ha 50 prosent kombinert produksjon.

– Tror du det er mulig å få gjort ­endringer i reglene?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi må tilpasse oss de reglene vi har fått nå. Jeg forventer at alle tilpasser seg de nye reglene, og jeg er glad for den innramminga konsesjonsregelverket nå har fått.

– Tror du det blir anlagt rettssaker fra produsenter som føler at de får for store begrensninger i mulighetene til å utrangere purker?

– Det kan ikke utelukkes. De som har investert i engangspurkeproduksjon vil sikkert prøve å snu alle stener her, men jeg håper at det ikke skjer. I hovedsak har Bollestad min fulle støtte, sier Tor Henrik Jule til Svin.