Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fornøyd med tverrstilte fødebinger

– Bingene og smågrishjørnene er oversiktlige. De er lette å holde rene, og jeg slipper normalt å gå inn i dem. Jeg ser også troa fra gangen, sier Jan Erik Sandvik.


Fornøyd med tverrstilte fødebinger

– Bingene og smågrishjørnene er oversiktlige. De er lette å holde rene, og jeg slipper normalt å gå inn i dem. Jeg ser også troa fra gangen, sier Jan Erik Sandvik.

 

Han bygde nytt grisehus på 600 kvadratmeter med ny fødeavdeling da beslutningen om å starte en satellittbesetning ble tatt. Det var for to år siden at purkeringen til naveier Hans Ove Asheim på Nesheim, Skjoldastraumen, startet opp. Bare én av satellittene i denne purkeringen hadde gris fra før da navet ble bygd. Resten startet fra grunnen av. Hos Sandvik ble løsningen å bygge nytt hus med 54 fødebinger, og det gamle kufjøset ble ominnredet til smågrisavdeling. Parallelt med etableringen av purkeringen ble det nemlig også bygd felles kufjøs i området. Det førte til at en del overførte kyrne dit, fikk ledig plass hjemme, og startet satellittbesetninger i purkeringen.

 

Tverrstilte binger

Fødebingene ligger to og to etter hverandre når en går langs gangen. De er bygd slik at det er godt innsyn til tro og smågrishjørner.

– Oversikten er veldig bra. Jeg synes de er lette å holde rene også. Stort sett behøver jeg ikke å gå inn i bingene. Når jeg skal strø i smågrishjørnene trenger jeg ikke å gå inn i bingen, sier Jan Erik.

Han fikserer purka to-tre dager før grising, og toppen en halv dag etterpå. Dette fungerer bra.

 

Jobber i navet

– Du jobber også på dagtid som medhjelper til Hans Ove Asheim i navet. Har du et ekstra øye til de purkene som skal grise hjemme hos deg?

– Nei, det kan jeg med hånda på hjertet si at jeg ikke gjør. I navet er det 250 purker i ulike stadier i syklusen, så det er helt umulig. Alle purkene får like mye oppmerksomhet. Jeg får aldri tilbake de samme purkene som jeg engang har hatt. Det er åtte ukers rotasjon i systemet, og jeg har grising når purkene bedekkes. Den delen av jobben er jeg derfor ikke med på. Utfordringen i navet er å finne og plukke ut de purkene som ikke passer inn i systemet vårt. Problembarna må tas med en gang. Noen ganger kom- mer de seg kjapt igjen hvis de får litt tid på enerom, sier Sandvik.

 

Ikke vant til vått

– I navet får purkene tørrfôr. Skaper det problemer når de kommer til deg som bruker våtfôr?

– Nei, de er jo vant til å ete! Men det er veldig greit at de står tre uker hjemme hos meg før grising, slik at de venner seg til vått før de skal spise mye. Alle satellittene unntatt én har våtfôr, så dette blir purkene vant til.

– Hvorfor valgte du våtfôr?

– Det valget var egentlig ganske enkelt. Vi fikk tilbud fra to firmaer, og det var omtrent lik pris på tørt og vått. Siden det er lettere å justere fôringa opp og ned til purkene med våtfôring, var valget enkelt for meg. Vi legger inn grisingsdatoen, så ordner opptrappinga seg sjøl. Etter grising gir vi smågrisene Kvikk og torv på gulvet den første leveuka. Vi fôrer slik at det alltid er Kvikk igjen på golvet, sier Jan Erik.