Publisert: 17.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fornøyd med kapitalforhøyelsen

– Jeg er fornøyd med resultatet. Vi fikk over halvparten av det vi ba om. Men jeg er også veldig fornøyd med prosessen rundt kapitalforhøyelsen. Den har skapt forståelse og engasjement.


Fornøyd med kapitalforhøyelsen

– Jeg er fornøyd med resultatet. Vi fikk over halvparten av det vi ba om. Men jeg er også veldig fornøyd med prosessen rundt kapitalforhøyelsen. Den har skapt forståelse og engasjement.

Det sier Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes i en kommentar til den kapitalforhøyelsen som ble gjennomført i Norsvin Invest AS i mars. Litt over 400 eiere og ansatte i Norsvin tegnet 3865 aksjer, noe som ga en aksjekapital i Norsvin Invest AS på kr 386 500. Parallelt ble det tilført 7 730 000 kroner i lånekapital. Dette er litt over halvparten av målet som var å hente inn til sammen 15 millioner kroner.

Som kjent fra prospektet vedtok styret i Norsvin International AS (NI) den 9. desember i fjor å be eierne om å garantere for maksimalt kapitalinnskudd på 15 millioner kroner i Norsvin Invest AS i tråd med eierandelene i NI. Det er NIs eiere (Norsvin, Nortura og FK Agri) som selv beslutter dette, men prosessen med å følge opp styrevedtaket er nå i gang.

– Jeg er veldig glad for det engasjementet eiere og tillitsmannsapparat har vist i denne saken. Uten denne prosessen tror jeg det hadde vært vanskelig å skape samme forståelse av utfordringer og muligheter i Norsvins internasjonale engasjement. Prosessen har etter min mening også gjort det lettere å vurdere om vi er riktig organisert i dag for å møte utfordringene i morgen. Årsmøtet i Norsvin viste også at denne forståelsen er til stede. Det er jeg veldig glad for. Jeg kunne gjerne tenkt meg at enda flere hadde tegnet seg, men på den andre siden er jeg ydmyk i forhold til det faktum at mange av eierne våre har mye kapital bundet i drift og dermed lite ledig kapital. Det har jeg respekt for, sier Olav Eik-Nes til Svin.