Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fornøyd lokalt

Griseprodusentene i Rauma er ganske tilfreds med produksjonen sin.


Fornøyd lokalt

Griseprodusentene i Rauma er ganske tilfreds med produksjonen sin.

 For Amund Kavli og de andre bøndene som driver med gris i Rauma, går driften stort sett som normalt. Kavli, som kjøper inn smågris og fórer dem opp til slakt, leverer cirka 800 slaktegriser i året. Smågrisene kjøper han stort sett hos lokale produsenter, Rune Berget og Lars Peder Malones. Det de ikke klarer å levere kjøper han opp i nabokommuner.

Tre måneder

– Jeg kjøper omlag 270 smågriser fordelt på tre runder årlig. Disse trenger rundt tre måneder for å komme opp i passe slaktevekt. Deretter vaskes driftsbygningen ned for å være klar til neste runde, forteller Kavli. Stort sett syns han driften går greit, også med tanke på økonomi. Men det er små marginer. Skulle du for eksempel være uheldig å få inn smitte i besetningen blir det fort tap. Dette kan blant annet skje knyttet til transport vinterstid, sier han. Sjøl har Kavli vært heldig og unngått sykdom av betydning. Kavli har valgt å ta ekstra arbeid ved siden av gårdsdriften. Ved siden av gris har han også 210 mål med korn. Moderne driftsbygning med blant annet automatisk fóringsfunksjon, gjør det mulig å arbeide hos Rauma Bygdeservice AS i tillegg. Det er en ordning han trives med. – Det er godt med litt avveksling fra det litt ensomme tråkket i fjøset, synes han.