Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Formi – utvidet godkjenning til purker

I juli 2005 ble Formi® godkjent som det første ikkeantibiotiske vekstfremmende tilsetningsstoff i fôr til smågris og slaktegris i EU. Senere ble EU-kommisjonens godkjenning utvidet til å gjelde purker.


Formi – utvidet godkjenning til purker

I juli 2005 ble Formi® godkjent som det første ikkeantibiotiske vekstfremmende tilsetningsstoff i fôr til smågris og slaktegris i EU. Senere ble EU-kommisjonens godkjenning utvidet til å gjelde purker.

 

Formi® er et kaliumsalt av maursyre (kalium diformiat), og foreligger som et hvitt, krystallinsk pulver. Det virker ikke etsende eller korrosivt og er dermed enklere og tryggere i bruk enn flytende maursyre. Det egner seg til bruk i alle typer kraftfôranlegg.

 

OMFATTENDE DOKUMENTASJON

Omfattende forsøk har vist at produktet er sikkert å bruke i fôr for både smågris, slaktegris og purker selv med stor overdosering. I tillegg er det dokumentert at produktet er sikkert for både forbrukerne, fabrikkarbeiderne, og miljøet. Forsøk i mange europeiske land har vist at griser som blir fôret med Formi får en høgere tilvekst og betre fôrutnyttelse enn griser som får kontrollfôr. Tilskudd av 1% Formi i smågrisfôret øker fôropptaket med fem prosent, tilveksten med 11 prosent, og reduserer fôrforbruket med seks prosent i forhold til vanlig fôr. Formi i fôr til slaktegris har også vist en økning i kjøttprosent på en halv prosent, samt redusert risiko for salmonella og E-colismitte og dermed økt matvaresikkerhet. For smågris bidrar Formi til å stabilisere mageog tarmfunksjonen etter avvenning og reduserer risikoen for diaré. Norgesfôr bruker Formi med gode erfaringer.

 

VIRKEMEKANISME I MAGE- OG TARMKANAL

I grisenes mage-tarm kanal blir Formi spaltet til formiat og maursyre. Maursyra gir et surere miljø i magen og tolvfingertarmen. I forsøk fra Nederland et det målt en pH-senking på omkring 0,4 enheter. Dette gir en antimikrobiell effekt, samtidig som det virker positivt på fordøyelsesenzymene. Den viktigste virkemekanismen er allikevel den antimikrobielle effekten av de aktive ingrediensene i Formi, maursyre og formiat. Det nederlandske forsøket viste også at 85% av Formi passerer gjennom grisens mage og brytes ned først i tolvfingertarmen. Dette tyder på at det er en langsom frigivelsesprosess av de aktive ingrediensene i Formi. Maursyra trenger seg inn i bakteriecellene der den spaltes på grunn av en høgere pH på rundt 7. Dette hemmer og dreper sykdomsfremkallende bakterier som salmonella og E. Coli. I tillegg hemmes den generelle bakteriefloraen, noe som fører til økt opptak og betre utnyttelse av næringsstoffene i fôret til grisen. Kombinasjonen av en høg formiat- og maursyre-konsentrasjon, lang virkningstid, og redusert pH i tolvfingertarmen forklarer den gode antimikrobielle effekten av Formi sammenlignet med andre syreprodukter.

 

FORSØK MED FORMI TIL PURKER

Et omfattende forskningsprogram som innebærer både effektstudier og toksiologiskestudier med purker, er nettopp gjennomført. De toksiologiske forsøkene, der alle purkene ble obdusert ved forsøkslutt, viser at Formi er et sikkert tilsetningsstoff når det er brukt i forhold til anbefalte doser. Selv ved de høgeste nivåene som var utprøvd på 6 % Formi var det ingen uheldige helseeffekter. Produksjonsforsøkene viser at tilskudd av Formi i fôr til purker gir signifikant økt tilvekst og avvenningsvekt hos smågrisene. Et produksjonsforsøk utført i Danmark med 74 appetittfôra purker viste at tilskudd av 1 % Formi i fôret ga en signifikant økning i fôropptaket hos purkene på 280 g per dag i dieperioden. Dette resulterte i en økning i daglig kulltilvekst på 200 g og en økning i avvenningsvektene på 350 g per gris (Figur 1).

Et dose-responsforsøk med 150 purker utført i Nederland, der purkene fikk stigende mengde Formi i både drektighets- og diefôret fra 0, 0,8 % til 1,2 %, viste at tilskudd av Formi ga en økning i både fødselvekt og kulltilvekst. Økningen i tilveksten hos smågrisene kan trolig forklares ut fra økt fôropptak hos purkene på opp til 400 g per dag, økt fordøyelighet av fett, protein og energi i fôret, samt økt melkeproduksjon og økt innhold av melkefett på 0,4– 0,7 %, som følge tilskudd av Formi. Resultatene fra ryggspekkundersøkelser viste også at tilskudd av Formi økte holdet til purkene ved grising og avvenning.

Også hos purker har tilskudd av Formi i fôret ført til reduksjon i koliforme bakterier, særlig i tida rundt grisning. Dette gir bedre bakterieflora i fødebingen, noe som kan bidra til bedre helsestatus hos smågrisene. En hemming av koliforme bakterier i tida rundt grisning kan også ha gunstige helseeffekter hos purka med hensyn til grisningsfeber (MMA). Erfaringer fra Danmark har vist at tilskudd av Formi i fôr til purker har redusert forekomsten av MMA i problembesetninger.

 

ANBEFALTE DOSER

På basis av disse forsøkene anbefales en innblanding på 0,8 til 1,2 % Formi i fôr til purker i både drektighetstida og laktasjonsperioden. I fôr til smågris anbefales en innblanding på 1 til 1,8% (i besetninger med avvennings diaré), mens for slaktegris anbefales en innblanding på 0,6 til 0,8%.

Effekten av Formi i fôr til purker kan kort oppsummeres i følgende hovedpunkter:

• Øker tilveksten hos smågrisene med ca. 100–200g per kull per dag.

• Gir økt innhold av melkefett og dermed økt energiforsyning til smågrisene.

• Øker energiopptaket hos purka og dermed purkas kroppsreserver.

• Gir en gunstigere mikroflora i gjødsla til purka, noe som fører til en mer gunstig bakterieflora for smågrisene.