Publisert: 04.12.2020 Oppdatert: 04.12.2020

Stikkord:

Formeringsbesetning over til SPF

Det har vært gris i over hundre år på garden til Einar Haugen. Nå bygger han om for å kunne selge SPF-dyr fra formeringsbesetningen sin.


Bildet: – Jeg synes byggeprosjektet har gått bra etter planen med god rullering mellom de ulike firmaene som har vært inne, sier Einar Haugen.

 

Gravingen startet i begynnelsen av mai i år, og rett før jul håper han å være i gang med første grising i sitt nye SPF-hus. Han driver fortsatt svineproduksjon i et annet hus som han leier i Etne, men planen er å legge om til SPF-drift der også.

– Når jeg først måtte skifte innredning her og bygge ut fasilitetene så fant jeg ut at jeg like godt kunne legge om alt til SPF-drift, sier Einar Haugen.

Faren hans startet opp med en formeringsbesetning i KLF-systemet i 1987, og den førte Einar videre da han overtok i 2006. Kundene ligger både i ­Vindafjord, Hjelmeland, på Jæren og hjemme i Etne. Haugen selger livdyr som er alt fra 10 uker gamle og opp­over til 32-34 ukers alder. Da er de bedekningsklare. De første purkene kommer fra naboen Johannes Silde, og etter hvert er det planen å kjøpe SPF-dyr også av sambygdingen Terje Håheim. Han har ikke full oversikt over kostnadene ennå, men regner med å få gjort oppgraderingen for fem-seks millioner kroner. 

– Vi har noen FT30-binger, og noen to rekkers kombibinger som er litt mindre. Vi har også klimarom, og de synes jeg fungerer veldig bra. Ved ombyggingen utnytter jeg de arealene jeg allerede har, men plusser på med ekstra plass der det er behov. Også gjødselkapasiteten utvides. Jeg hadde en fødeavdeling med for liten gjødselkapasitet. Tidligere hadde jeg betongspalter, men nå blir det rister. Om lag 550 kvadratmeter er nybygg, og det er gjødselkum under deler av dette arealet, sier Einar Haugen.

Byggeprosjektet var på oppløpssiden da Svin var på besøk, og det var hektisk byggeaktivitet. Men snart er det nye utlastingsrommet, den nye innslusingen med to separate dusjer, nytt kontor og ny inseminerings- og fødeavdeling klare til å tas i bruk. De første dyras kommer 8. desember, og planen er at første grising i nytt hus skjer uka før julaften.

– Det har egentlig gått etter planen, og jeg synes firmarulleringen har gått greit. Jeg har hatt byggeledelsen sjøl, og noen dager føler en jo at en ikke får gjort noe som helst. Men jeg er jo til stede for å svare på de mange spørsmålene håndverkerne har underveis,
så litt gjør jeg kanskje likevel, sier Haugen.

14. november ble fødeavdelingen stengt, og alle rom hvor det tidligere sto husdyr skal stå tomme i tre uker etter vask og desinfeksjon. Som regel pleier det å være grising i helgene, og da er gjerne kona Nina Kristin Haugen med. Til daglig er hun sjukepleier, og driveren egen hudklinikk fra gården. Avløseren bor også i et hus som hører gården til. 

– Tror du det blir bedre resultater med nytt hus og SPF-status?

– Ja, det er jo det jeg håper på, smiler Einar Haugen.

 

Slik ser en av fødebingene ut.

 

Slik ser det nye inseminasjonsrommet/drektighetsavdelingen ut. Rånebingen er nærmest.

 

Her blir det smågrisbinger.