Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrkornoverskudd i 2010


Fôrkornoverskudd i 2010

 

Det er stor fare for permanent overskudd av norsk fôrkorn innen år 2010. Etterspørselen etter fôrkorn avtar for tida, og det regnes med at dyrkingen av fôrkorn vil øke. Dette er bakgrunnen for at det pågår et større forskningsprosjekt med mange involverte parter for å øke matvaresikkerheten gjennom å øke andelen egenproduserte råvarer i kraftfôret.

Det finnes i dag nakne kornsorter av havre (Bikini) og bygg (Netto) som kan dyrkes i Norge. Bikini har et skallinnhold på om lag fem prosent, mens de dekkede havresortene har om lag 23 prosent skall. Bikini har imidlertid lavere avlingspotensiale enn de dekkede havresortene, mens byggsorten Netto synes å ha omtrent samme avlingspotensiale. Men Bikini har mer protein og fett enn dekket havre, slik at fôrenhetsinnholdet blir 50 prosent større eller vel det.