Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Forferdet over statlig avgiftskåthet

– Jeg er forferdet over at staten velter stadig nye avgifter, gebyrer og kostnader over på bonden og bondeindustrien. Den nye mattilsynsavgiften på kjøtt kan fort koste en svineprodusent innenfor konsesjonsgrensa 150 000 kroner.


- Forferdet over statlig avgiftskåthet

– Jeg er forferdet over at staten velter stadig nye avgifter, gebyrer og kostnader over på bonden og bondeindustrien. Den nye mattilsynsavgiften på kjøtt kan fort koste en svineprodusent innenfor konsesjonsgrensa 150 000 kroner.

 

Norsvins styreleder Live Høystad legger ikke fingrene i mellom når hun skal karakterisere statens avgiftskåthet.

 

PÅ AVGIFTSTOPPEN

– Vi bønder og landbruket får hele tiden høre at vi må effektivisere og rasjonalisere for å henge med, og vi følger opp så det holder. Når statens egne tilsynsmyndigheter slås sammen i et nytt Mattilsyn, så ser vi ikke mye effektivisering og rasjonalisering. Regninga veltes elegant og uanstrengt over på næringas utøvere og industri. Dette bidrar til å fordyre kjøttet for forbrukerne i en situasjon hvor vi gjør alt for å motvirke en slik utvikling. Jeg synes rett og slett at det som skjer er forferdelig. Fra før har norske mattilsynsmyndigheter pålagt oss en kjøttkontrollavgift som er dobbelt så høy som i Sverige. Og nå kommer det 50 øre på toppen av dette. For en slaktegrisbonde med 2 100 slaktegriser representerer dette 150 000 kroner på årsbasis. Ingen skal fortelle meg at ikke produsentprisene blir berørt av dette den dagen markedet ikke lenger er i balanse og prisene settes under ytterligere press, sier Høystad.

 

LE ELLER GRÅTE?

Hun synes at Mattilsynets avgiftsnivå også på andre områder er for høyt.

Enhver ombygging, restaurering eller bygging som skal godkjennes må heretter betales med et minstegebyr på 6 700 kroner. Gebyrer og avgifter må stå i rimelig forhold til det arbeidet som faktisk blir gjort av tilsynsmyndigheten i det enkelte tilfellet, sier Live Høystad.

Også eksport av norsk genetikk rammes med nye avgiftssjokk. Påslagene er så voldsomme at viktige deler av Norsvins eksportaktivitet risikerer å bli ulønnsom.

– Det nye eksportgebyret på alle eksportattester fra Mattilsynet øker fra 50 000 kroner til over 800 000 kroner. I dag betaler Norsvin cirka 50 000 kroner i eksportgebyrer for denne tjenesten fra det tidligere Dyrehelsetilsynet. I følge det nye Mattilsynet vil vi nå måtte betale over 800 000 kroner for den samme tjenesten. Det hører rett og slett ingen steder hjemme. Er det ikke eksport av nisjeprodukter vi oppfordres til fra hver eneste politiker i dette landet? Når vi endelig er i ferd med å få til et slikt produkt så kommer altså denne belønningen fra våre politikere. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier Live Høystad.