Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Foreslår et nasjonalt nettsted

Norwegian Agricultural Products. From sperm to spoon – sound and safe. An Arctic Offer.


Foreslår et nasjonalt nettsted

Norwegian Agricultural Products. From sperm to spoon – sound and safe. An Arctic Offer.

 

Med slike søkeord kan du kanskje finne gode norske landbruksprodukter på nettet hvis Gudbrand Bakken i Landbruks- og matdepartementet får det som han vil. Under Husdyrforsøksmøtet i Sarpsborg slo han til lyd for å få de mange norske gode landbruksproduktene ut i verden.

– Mange er i gang på den internasjonale arena. Geno og Norsvin viser vei. Men vi må få budskapet ut enda klarere. Start med et utvalg av produkter produsert under betingelser som er av de beste i verden. Jeg tillater meg å foreslå at næringene, forskningsmiljøene og tilsynsmyndighetene sammen utvikler et nasjonalt nettsted med en samlet presentasjon av alle våre fortrinn gjennom nødvendige linker etc. som lett kan plukkes opp over hele verden gjennom bruk av velkjente søkeord. Hva om vi lykkes og kommer i kontakt med kjøpesterke miljøer i Tyskland, Japan eller andre steder? Jeg tror mulighetene er mange, sa Gudbrand Bakken.