Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrenhetens bakgrunn

Den gamle fôrenheten, FEg (fôrenhet gris), ble innført i Norge i 1996 etter et system som hadde vært brukt i Danmark i flere år.


Fôrenhetens bakgrunn

Den gamle fôrenheten, FEg (fôrenhet gris), ble innført i Norge i 1996 etter et system som hadde vært brukt i Danmark i flere år.

Da FEg ble innført kjente fôrbransjen til at systemet hadde flere svakheter, blant annet at det overvurderte energiverdien i proteinrike råvarer.

På midten av 2000-tallet kom fôrbransjen fram til, i samarbeid med Mattilsynet og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, at en ville gå over til det nederlandske energivurderingssystemet CVB. Dette er et nettoenergisystem, utviklet i 1970 av Centraal Veevoederbureau i 1970 etter mønster av nettoenergi-beregninger fra Rostock i Tyskland. Siden 1970 er systemet videreutviklet mange ganger. For å bruke dette systemet i sin helhet må en inngå en abonnementsavtale med CVB og betale en årlig avgift.

Som andre moderne energivurderingssystemer, har CVB-systemet en mer detaljert inndeling av de ulike karbohydratfunksjonene enn i FEg-systemet. Beregningsformelen kan du lese i en annen sak i dette temanummeret.

(kilde: Kjos/Øverland, UMB)