Publisert: 01.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forelesninger om ventilasjon

Aktuelt med en dagsforelesning om ventilasjon i grisehuset? I januar får du muligheten i Rogaland, Trøndelag,Vestfold og Hedmark.


Forelesninger om ventilasjon

Aktuelt med en dagsforelesning om ventilasjon i grisehuset? I januar får du muligheten i Rogaland, Trøndelag,Vestfold og Hedmark.

 

Det blir professor Knut Egil Bøe ved Universitetet for miljø og biovitenskap og klimatekniker Erik Damsted i Landsutvalget for svin/Danske Slagterier som foreleser over temaet, og det er Norsvinskolen som samarbeider med fylkeslag i Norsvin om forelesningsmøtene. De går av stabelen 10.– 13. januar i de fire fylkene som er nevnt ovenfor. (Nærmere informasjon, se Svinejournalen side 45). Norsvins studiehefte «Ventilasjon» vil være manus for forelesningene, og det kan derfor være lurt å ha lest igjennom dem før forelesningene. Foredragsholderne har vært forfattere og nøkkelbidragsytere til studieheftet.