Publisert: 20.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forebygging av bogsår

Bogsår oppstår nesten uten unntak i dietida. Riktig fôring står helt sentralt når det gjelder å unngå bogsår og ble nøye omtalt i forrige nummer av Svin. Her omtales andre tiltak som også er viktige for å forebygge bogsår.


Forebygging av bogsår

Bogsår oppstår nesten uten unntak i dietida. Riktig fôring står helt sentralt når det gjelder å unngå bogsår og ble nøye omtalt i forrige nummer av Svin. Her omtales andre tiltak som også er viktige for å forebygge bogsår.

Bente Fredriksen, Helsetjenesten for svin, Animalia, Eli Maria Stenklev og Oddbjørn Kjelvik, Nortura.

Aktivitet

Bogsår dannes på grunn av trykkbelastning som hud og underhudsvev over knuten på skulderbladet utsettes for. Jo mer purka ligger, og jo lenger perioder hun ligger av gangen, jo lettere oppstår det sirkulasjonsforstyrrelser i vevet og etter hvert sår. Tiltak som får purka til å reise seg og røre seg litt er derfor av det gode. Det er spesielt viktig å få purka opp og i gang etter grising. Det kan også være aktuelt å ta purkene på en liten luftetur ut av bingen, så de får rørt litt ordentlig på seg. Dette er også ofte positivt for matlysten. Flere fôringer om dagen og tildeling av grovfôr virker også aktiviserende.

Sjukdom og skader

På den andre siden virker alle tilstander som får purka til å ligge mye disponerende for utvikling av bogsår. Dårlige klauver/bein er et godt eksempel på dette. Man bør derfor ta hensyn til kvalitet og tilstand på bein og klauver når man vurderer om purka skal settes på igjen for et nytt kull. Purker som har problemer med å reise seg eller som ligger unormalt mye fordi de har vondt for å stå skal utrangeres. Generelt ved sjukdom så gjelder prinsippet om å behandle så raskt som mulig for å få purka raskt på beina igjen. For purker med mer kroniske lidelser, hvor det ikke er til å unngå at de ligger mye, kan man vurdere djupstrø. Bruk av trykkavlastende skulderputer/skuldervester for å forebygge bogsår kan også være aktuelt. Dette kommer vi tilbake til i en senere artikkel. Også feite purker ligger mer enn andre. At de er store og tunge øker også trykkbelastningen, og purker som er feite ved grising er også mer disponert for grisingsfeber. Purkene bør derfor ikke være for feite ved grising.

Underlag

Godt underlag der purka ligger er også av stor betydning for å forebygge bogsår. Golvet skal være tørt og skadefritt, uten skarpe kanter. Svenske undersøkelser har vist at purker som ligger på spaltene er mer utsatt for å få bogsår. Dette kan skyldes at trykkbelastningen da øker. Det skal brukes rikelig med strø i fødebingene. Gummimatter i fødebingen kan også være et alternativ. Utviklingen på dette området har gått framover de senere årene. Dagens matter er langt mer robuste enn de som ble forsøkt brukt for en del år siden. Blant annet prøver man for øyeblikket ut slike matter i en mastergradsoppgave ved UMB.

Temperatur

For purkas del er det viktig at temperaturen i fødeavdelinga ikke er for høy. Da blir purkene fort dorske og matleie og ligger mye. Ved grising og de første par dager etterpå kan man ha ca. 20 grader. Deretter bør romtemperaturen senkes til 16-18 grader (mens grisungene naturligvis skal ha det varmt og godt på sin liggeplass). Dersom det er kontinuerlig overvåking under grising med oppfølging av alle ungene, kan man godt legge seg på en romtemperatur på 18 grader hele veien. Da unngår man også problemet med å tilpasse temperaturen når ikke alle purkene griser samtidig. For høy temperatur kan medføre at purkene legger seg på rista for avkjøling. Som tidligere nevnt øker dette risikoen for bogsår.

Tidligere bogsår

Purker som har hatt bogsår én gang, har langt større risiko for å få bogsår igjen ved neste grising. Vurder utsjalting. Purker som har hatt bogsår grad 3 eller 4 bør ikke settes på igjen. Dersom man ser tydelig arrdannelse tyder det på at purka har hatt bogsår grad 3 eller 4. Kraftig beinpåleiring etter tidligere bogsår indikerer at purka har hatt bogsår grad 4. Da bør hun absolutt ikke settes på igjen.

Dietid

Unngå dietid ut over 35 dager. Dette er spesielt viktig for unggpurkene, da lang dietid vil være en stor påkjenning i forhold til å ta seg igjen til neste kull. Det vil være viktig å ha best mulig samling av grisinga i pulja for å unngå lang dietid på de som griser først i pulja. Ungpurker bør insemineres sist i pulja da lang dietid er spesielt uheldig for disse. Det å inseminere en del ungpurker før de andre for å være sikker på at pulja blir full er en dårlig strategi.

Regelverket

Som dyreeier har du et ansvar for å treffe de nødvendige tiltak for å unngå bogsår. Dette er nedfelt i Holdforskriftens § 19 om forebyggende helsearbeid. Den viktigste grunnen til at vi skal gjøre det vi kan for å forebygge bogsår er naturligvis at dyra skal ha det bra.