Publisert: 07.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fordeler og ulemper

Vaksinering mot rånelukt har både plusser og minuser ved seg. Her prøver vi å peke på noen av dem:

 


Fordeler og ulemper

Vaksinering mot rånelukt har både plusser og minuser ved seg. Her prøver vi å peke på noen av dem:

 

+• Unngår ”stinkbombegris”• Slipper kirurgisk inngrep som fører til jobb, kostnader og smerte• Bedre økonomi i form av bedre fôrnyttelse, bedre tilvekst og magrere slakt

-• Kostnader (ca 25 kr/gris)• To behandlinger• HMS – potensiell selvinjeksjon• Potensiell motstand fra forbrukere

 

Hva er Improvac?Hva er vaksinering mot rånelukt? Det kalles også for immunologisk kastrering, immunkastrering og medisinsk kastrering.

• Et medisinsk preparat for immunologisk kontroll av rånelukt• En ”vaksine” som gis to ganger• Hemmer testiklenes utvikling og funksjon• Godkjent i EU og Norge våren 2009

Hva sier forbrukerne?En norsk undersøkelse for Animalia avslørte blandete reaksjoner hos forbrukerne:

• 77 prosent sa nei til kastrering uten bedøvelse• 67 prosent syntes det var bra med kirurgisk kastrering med bedøvelse• 51 prosent sa ja til medisinsk kastrering, altså bruk av vaksine• 23 prosent sa ja til vaksine under tvil, og 16 prosent var i tvil/visste ikke. • 10 prosent sa nei til vaksine• 17 prosent sa ja til ingen kastrering, altså hanngrisproduksjon