Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forbudet mot kastrering av gris er utsatt

Som tidligere skrevet i Svin er forbudet mot kastrering av gris som egentlig skulle gjelde fra 1. januar 2009 utsatt


Forbudet mot kastrering av gris er utsatt

Som tidligere skrevet i Svin er forbudet mot kastrering av gris som egentlig skulle gjelde fra 1. januar 2009 utsatt

Det var i 2002 at dyrevernloven ble endret slik at forbudet mot kastrering av gris skulle gjelde fra 1. januar 2009. Da kom kravet om at all kastrering av hanngris skal utføres av veterinær , og at lokalbedøving skal brukes ved kastrering.

Norge er alene om å ha vedtatt et slikt forbud. Stortinget la i sin behandling av saken vekt på at griseslakt som skal omsettes, må være uten rånelukt før forbudet mot kastrering kan tre i kraft. I 2004 ble derfor et forskningsprosjekt med ramme på 45 millioner kroner, iverksatt for å finne en løsning på problemene knyttet til rånelukt på kjøtt fra ukastrert hanngris. Programmet ble evaluert av en nordisk ekspertgruppe høsten 2006. Det ble slått fast at programmet er velfungerende og holder høyt faglig nivå. Forskingen har og bidratt med kunnskapsutvikling som har internasjonal interesse. Evalueringen slår likevel fast at det ikke er mulig å fjerne problemene med rånelukt og smak på kjøtt frå ukastrert gris innen 2009. 

Regjeringen har lagt dette til grunn, og har derfor ved en kongelig resolusjon vedtatt at forbudet mot  kastrering av hanngris skal utsettes. 

Lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern er oppdatert i samsvar med endringen på Lovdata.

Det vil fortsatt bare være veterinær som kan utføre kastreringen, og lokalbedøving skal brukes.