Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forbud mot husdyrgjødselspredning hos Mørk Eek

Mørk Engebretsen Invest (MEI) har fått forbud mot å spre husdyrgjødsel på gården Langli i Skiptvet.


Forbud mot husdyrgjødselspredning hos Mørk Eek

Mørk Engebretsen Invest (MEI) har fått forbud mot å spre husdyrgjødsel på gården Langli i Skiptvet.

 Årsaken er at jordprøver viser PAL-verdier (fosforverdier) opp til 47.

– Det er usedvanlig høyt og har resultert i at de ikke får lov til å spre fosforholdig gjødsel på denne gården før nivåene går ned mot fosforverdier på 10, opplyser jordbrukssjef Øyvind Thømt i Skiptvet Kommune. Mørk Engebretsen Invest og samarbeidspartnere har slaktegrisproduksjon på ca. 2000 m2 på Langli og dermed rikelig med gjødsel. Denne må nå spres hos naboer.  Svin kjenner ikke til andre svineprodusenter i Norge som har tilsvarende fosforverdier eller har forbud mot å spre husdyrgjødsel i dag. Tidligere har en annen gård i Østfold med både fjørfe og svineproduksjon hatt et slikt forbud. Dette forbudet er nå opphevet. 

På gården Langli pågår det også en annen sak. Gården ble kjøpt av aksjeselskapet MEI. Selskapet har søkt konsesjon på gården som et aksjeselskap, men har nå fått endelig nei av norske myndigheter om at et aksjeselskap kan få kjøpe gården. Denne saken kan muligens havne i Europadomstolen.