Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forbud mot antibiotika i dyrefôr har trådt i kraft i EU

1. januar 2006 ble forbudet mot bruk av antibiotika som vekstfremmende middel i dyrefôr i EU effektivt.


Forbud mot antibiotika i dyrefôr har trådt i kraft i EU

1. januar 2006 ble forbudet mot bruk av antibiotika som vekstfremmende middel i dyrefôr i EU effektivt.

 

Dette betyr at de fire siste typene antibiotika som var i bruk ut 2005 ikke lenger kan benyttes. Vedtaket er gjort av EU-kommisjonen, og er et ledd i dens strategi for å takle problemet med EUs stadige økning i antall antibiotikaresistente bakterier.

Men i en pressemelding fra EUkommisjonen tas det likevel forbehold om at antibiotika kan brukes i fôr under visse forutsetninger;

«Antibiotics will now only be allowed to be added to animal feed for veterinary purposes».

 

FJERNES FRA LISTA

Det er en rapport fra kommisjonen selv som ettertrykkelig slår fast at innsatsen for å redusere uheldig bruk av antibiotika må økes. Noe må gjøres for å dempe framveksten av såkalte superbakterier som er resistente mot antibiotika.

EU erkjenner at overdreven bruk og misbruk av antibiotika har påskyndet framveksten av bakterier og andre mikrober som er resistente mot medisiner. EU starter altså med dyrefôret.

I en bulletin fra kommisjonen heter det at antibiotika i mange tiår har vært vanlig brukt som vekstfremmer i husdyrproduksjon over hele verden. Tilsatt i små mengder i dyrefôret kan det virke vekstfremmende.

Men fra 1. januar i år blir altså disse fire substansene fjernet fra EUs liste over tillatte fôrtilsetningsstoffer;

• Monensin sodium til storfe

• Salinomycin sodium bruk til smågriser og slaktegriser

• Avilamycin brukt til smågriser, slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner.

• Flavophospholipol brukt til kaniner, verpehøner, slaktekyllinger, kalkuner, smågriser, griser, kalver og storfe.