Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

For sterkt handelsledd i matvarekjeden?

Har handelskjedene fått for stor og dominerende plass i matvarekjeden? Styrkeforholdene i matvarekjeden er ett av flere spørsmål som det nyoppnevnte Matkjedeutvalget skal undersøke nærmere.

 


For sterkt handelsledd i matvarekjeden?

Har handelskjedene fått for stor og dominerende plass i matvarekjeden? Styrkeforholdene i matvarekjeden er ett av flere spørsmål som det nyoppnevnte Matkjedeutvalget skal undersøke nærmere.

 

Det er tidligere statsråd og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Einar Steensnæs, som skal lede Matkjedeutvalget. Det er de tre statsrådene landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), barne-, likestillings og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (SV) og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap), Lsom står bak oppnevnelsen av utvalget. Matkjedeutvalget teller 15 representanter som representerer ulike samfunns- og næringsinteresser.

Bedre innsyn

Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skal utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.-Det økte eierskapet og innflytelsen fra handelen over andre ledd i matvarekjeden er en utvikling som myndighetene til nå ikke har gått grundig inn i. Vi ønsker å få belyst konsekvensene av dette for både forbruk og matproduksjon. Samtidig er det viktig å få gjennomgått hele verdikjeden for mat for å avklare styrkeforholdene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Hva tjener forbrukerne best?

-Effektiv konkurranse i matvarekjeden er viktig både for å holde prisene på et riktig nivå, og for å åpne for nyskapning og utvikling av nye produkter til glede for forbrukerne, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud. -For å sikre forbrukernes interesser i matvaremarkedet er det viktig å få innsyn i hvordan maktforhold påvirker pris, kvalitet, vareutvalg og tilgjengelighet. Min ambisjon er at utvalgets arbeid skal klargjøre hva som best fremmer forbrukernes interesse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken