Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

For mye svinekjøtt!


For mye svinekjøtt!

 

Tallene fra Norsk Kjøtt viser nå klart at vi produserer mer svinekjøtt enn det markedet kan ta unna. Til og med uke 17 ligger produksjonen åtte prosent over fjoråret, mens salget har rettet seg litt den siste tiden og ligger nå to prosent over fjoråret. Prognosene som ble laget i begynnelsen av året bygde på en produksjon som lå fire prosent over fjoråret, slik at vi hittil har økt produksjonen dobbelt så mye som prognosene tilsa. Derfor har nå Norsk Kjøtt satt i verk tiltak for å begrense overproduksjonen. Vekta for utbetaling av makspris er satt ned med to kilo, og settes ned ytterligere to kilo fra 17. mai. Videre vil omsetningsavgiften bli økt med 30 øre til 90 øre. Smågrisprisen er nå 60 kroner lavere enn i fjor.

Det er positivt at Norsk Kjøtt nå reagerer raskt og tydelig slik at vi forhåpentligvis kan unngå å komme opp i den samme overproduksjonsproblematikken vi hadde for fire fem år siden, og som kostet produsentene mange hundre millioner kroner. Det aller viktigste for økonomien i svineproduksjonen er at markedet er i balanse. 30 øre i økt omsetningsavgift betyr 30 millioner kroner i tap for svineprodusentene. Og vi kan ikke utelukke ytterligere økning i avgiften. Så langt i år har seminsalget vårt økt med ca. seks prosent i forhold til samme periode i fjor.