Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

For mye fokus på de store

Dere skriver for mye og lange artikler om de som satser stort i Svin, synes Ole Jørgen Gagnes i Trøgstad.


For mye fokus på de store

Dere skriver for mye og lange artikler om de som satser stort i Svin, synes Ole Jørgen Gagnes i Trøgstad.

 

Svin fikk noen leserreaksjoner etter forrige utgave med fyldig omtale av to nye purkeringer. En som reagerte tok kontakt var Ole Jørgen Gagnes i Trøgstad i Østfold. Gagnes har 40 purker i kombinert produksjon hjemme på gården Græveg ved innsjøen Øyern.

– Jeg er ikke mot purkeringer, men synes purkeringer og de som satser stort får mye oppmerksomhet. Og det er vel sånn at en blir særlig ømfintlig overfor dette i overproduksjonstider som dette, sier Gagnes.

Han mener at det fortsatt er familiebruk med smågris, slaktegris eller kombinertproduksjon som er den bærende del av svinemiljøet i Norge.

– Og vi er en politisk næring med slike bruk over hele landet. Uten disse familiebrukene som basis hadde bildet og forutsetningene for svineproduksjon kanskje vært helt annerledes, tror Gagnes. Han mener at det er viktig at denne delen av produksjonen ikke føler seg oversett. Samtidig forstår han at de som satser nytt automatisk får mye fokus.

Trøgstadbonden gir heller ikke purkeringene mer skyld for overproduksjon enn andre, men mener at alle svineprodusenter og slakterier må bidra til å få situasjonen i balanse.

– Vi må få ned antall mordyr på en eller annen måte, sier Gagnes. Utfordringen blir å finne en måte som alle er med på og som blir rettferdig.

Gagnes synes for øvrig Svin er et bra tidsskrift som tar opp mye aktuelt, men kunne tenkt seg mer artikler om kraftfôr, krafttfôrpriser og hvordan en som svinebonde kan kutte kostnader.

– Vi er inne i en situasjon med dårlig økonomi, og bør derfor se ekstra nøye på kostnadene, avslutter svinebonden i Trøgstad.