Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

For lite svinekjøtt!


For lite svinekjøtt!

 

Alle lagre av svinekjøtt er nå tomme, og før påske ble det importert svinekjøtt. Hvem skulle trodd dette bare for få måneder siden? Prisene ligger nå over målpris, og omsetningsavgiften gikk ned med 70 øre fra 9. april og går ned ytterligere 50 øre til fra 4. juni. Dette er bra, det er mange hull som skal fylles rundt omkring hos svineprodusentene nå! Hva skyldes det at situasjonen har snudd så raskt?

Siden oktober har det vært tatt ut gris fra lager, og både lagrene av ferdigskåret vare og halve gris har den siste tida blitt bygd kraftig ned. Når engrosprisene ble satt så kraftig ned, økte etterspørselen sterkt og det var ikke nok gris på lager, verken til å tilfredstille skjærebedriftene eller til å fylle opp hyllene i butikkene. Denne situasjonen burde vært unngått!

Når vi har en overproduksjonssituasjon må det kunne være mulig å greie og forsyne markedet med nok svinekjøtt. Det kan virke som man har vært altfor ivrig til å holde lagrene slankes mulig, og ikke tilfredsstille markedet og øke salget. Samtidig virker det som kommunikasjonen internt både hos markedsregulator, og internt i hele næringen har vært for dårlig. Selv om det kanskje hadde kostet litt penger å ha litt bedre lagerkapasitet av ferdig skåret vare, er det god investering for svineprodusentene å øke forbruket, og få tilfredse kunder!

Nå er prognosene for 2007 revidert. Salget av semindoser har stupt de siste månedene, og dette kombinert med økt salg av kjøtt gjør at overskuddet i år ser bare ut til å bli på ca. 3800 tonn. Dette er gode nyheter, og alt tyder på at prisene for produsentene bør bli brukbare framover.