Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Fôr grisen sterkere

Dagens griser bør få et fôr som har et høyere proteininnhold for å kunne utnytte sitt potensiale fullt ut. Dette kan gi bedre tilvekst og fôrforbruk.


Av Margareth Fosseng, fagsjef FK Agri

I løpet av de siste fem årene har den norske slaktegrisen vist stor framgang på tilvekst. Vi ser derfor at det er behov for å fôre slaktegrisen noe sterkere, enn det som var anbefalingen for noen år siden. 

Proteinet omsettes fort
Som en hovedregel for å fôre dagens rasktvoksende gris anbefaler vi at de som har en tilvekst på over 1050 g/ dag, og eller et fôrforbruk under 2,5 FEn/ kg tilvekst, blir fôret med kraftfôr fra Stjerne-sortimentet fram til de har nådd en levendevekt på omkring 50 kg. I denne perioden har grisen et stort potensiale for tilvekst, og protein i fôret omsettes raskt til kjøtt. Hos ung gris er magemålet en begrensende faktor for fôropptak. Det er derfor viktig at fôret inneholder både nok energi og protein slik at man ikke begrenser tilveksten.

Fasefôring
Ved fasefôring anbefaler vi at man bruker Stjerne 130 fram til 50 kg levendevekt. Deretter kan man gå over til et mindre proteinrikt fôr, gjerne et fôr på 120-nivå. Om man enhetsfôrer anbefaler vi at man bruker Vekst 120, Stjerne 120 eller Flex 120, for å sikre at grisen får tilført nok protein til å bygge muskler.

Stjernesortimentet har et høyere innhold av vitaminer og mineraler, slik at det er best mulig tilpasset gris med lavt fôrforbruk.

Metthetsfølelse
I tillegg til å velge riktig kraftfôrblanding er det viktig å tilføre grisen aktivitetsmateriale og sørge for at den er god og mett. Grovfôr av god kvalitet og Format Trivsel kan bidra til både aktivisering og metthetsfølelse.

Ifølge Ingris har den gjennomsnittlige tilveksten hos grisen økt fra 944 g/dag i 2010 til 1032 g/dag i 2018. Det er en tilvekstøkning på 88 g/dag. Griser med SPF-status har vokst enda raskere. Den har økt tilveksten sin med 141 g/ dag i forhold til en vanlig gris i 2010. Ved Felleskjøpets forsøksgård og hos en feltvert ser vi at gjennomsnittlig tilvekst har passert 1100 g/dag – 188 g/ dag raskere enn gjennomsnittsgrisen i 2010. Vi veit også at det finnes mange andre besetninger med tilvekst over dette nivået. Samtidig ser vi at fôrforbruket har gått ned fra 2,74 som gjennomsnitt i 2014 til 2,55 FEn/ kg tilvekst for SPF-gris i 2018. Purker hos Felleskjøpets forsøksgård lå i 2018 på et fôrforbruk på 2,38 FEn/ kg tilvekst. Dagens rasktvoksende gris har redusert framfôringstiden, og produserer like mye kjøtt på færre dager. Dette betyr et økt daglig behov for både protein og energi, og forteller oss at vi må stille høye krav til fôret.